Projekty v programu Erasmus+

Evropskou školou k větší konkurenceschopnosti

logo erasmus

je název projektu naší školy, který byl schválen Evropskou unií na dvouleté období 2014–2016. Projekt se týká mobility vyučujících za účelem jejich profesního rozvoje a zároveň je odrazem snahy stát se evropskou školou, která bude připravovat své budoucí absolventy k dalšímu studiu na českých a zahraničních vysokých školách a dále zvětšovat jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

Je rovněž vyústěním aktivního přístupu k sebevzdělávání a zdokonalování odborných a jazykových dovedností, které učitelé uplatňují a dále budou využívat ve výuce a k motivování žáků k aktivnímu zapojení se do vyučování, k účasti v národních a mezinárodních soutěžích a k vytváření evropského portfolia. Cílem projektu je zvýšit efektivitu vyučovacího procesu v cizích jazycích a odborných předmětech, jako chemie, IVT, fyzika, matematika a biologie; ke zvyšování této efektivity budeme podporovat využívání IC technologií a metodu CLIL. Sebevzděláváním a užíváním moderních pomůcek a nových metodických postupů se zvýší prestiž učitelů a tím i školy. Pokud se tyto cíle podaří naplnit, stane se naše škola ještě přitažlivější pro žáky, jejich rodiče i její zaměstnance, a získá tak podporu veřejnosti.

Projekt se týká celkem 13 mobilit zaměstnanců školy.

Učitelé chemie a IVT se chtějí zúčastnit jazykového kurzu angličtiny, kde zlepší své jazykové kompetence.

Vyučující fyziky a matematiky se zúčastní kurzu zaměřeného na metodiku vyučování svých předmětů s využitím angličtiny, získá kontakty s vyučujícími těchto předmětů v jiných zemích.

Učitelé cizích jazyků se zúčastní jazykově metodických kurzů cizích jazyků – němčiny, angličtiny a španělštiny – a zlepší tak své jazykové kompetence a znalosti reálií cizí země a získají kontakty s vyučujícími jiných zemí pro navázání spolupráce a uskutečnění dalších projektů.

Vyučující němčiny již absolvovala job-shadowing na škole v Belgii a rovněž vyučující angličtiny se zúčastní job-shadowingu ve Finsku, bude srovnávat jazykové vyučování na obou školách a naváže kontakty pro mobilitu žáků zaměřenou na zemi s velmi dobrou úrovní školství.

Soňa Macurová, koordinátorka projektu

Rychlý kontakt

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
 
 
Datová schránka: z64jrq3
Elektronická podatelna: GFRY@po-msk.cz

Zřizovatel školy

Moravskoslezsky kraj logo

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

prispevkova_organizace_msk

Hledat