Pro budoucí studenty

Chcete studovat na naší škole? Usnadníme vaše rozhodování!

 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro čtyřleté a šestileté studium

Více informací naleznete zde.

Adaptační kurz pro studenty prvních ročníků

Adaptační kurz pomáhá při seznámení budoucích studentů a je důležitý kvůli dobré atmosféře ve vznikající třídě. Letošní adaptační kurz se bude konat v době běžného školního vyučování (bez přenocování). Žáci potřebují pohodlné oblečení a svačinu, na oběd lze jít do jídelny Scolarest.

Novinkou je, že bychom chtěli pozvat také rodiče, aby se blíže seznámili se školou, kam jejich dítě bude následující čtyři nebo šest let chodit.

Adaptační kurz pro 1. A: 5.–6. září 2023, seznámení s rodiči 5. září v 17:00 v tělocvičně školy.

Adaptační kurz pro 1. B: 7.–8. září 2023, seznámení s rodiči 7. září v 17:00 v tělocvičně školy.

Přijímací řízení

Informace o přijímacích zkouškách najdete v sekci "STUDIUM VE ŠKOLE - Přijímací řízení".

Pro budoucí studenty čtyřletého programu

Přiložíme doporučený seznam učebnic a studijní literatury

Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek

Měl-li váš syn (vaše dcera) vývojovou poruchu učení (dyslexii, dysgrafii, dysortografii...), je potřebné provést na vaši žádost nové kontrolní speciální pedagogické vyšetření.

Je nutno se objednat v Pedagogicko-psychologické poradně ve Frýdku-Místku (telefon 558 432 084, 558 644 750).

Závěrečnou zprávu předložte výchovnému poradci školy do konce září.

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
Datová schránka: z64jrq3
Email:
Elektronická podatelna:

Sledujte nás

Image

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

Image

Hledat