Pro budoucí studenty

Chcete studovat na naší škole? Usnadníme Vaše rozhodování

 

Adaptační kurz pro studenty prvních ročníků

Adaptační kurz kromě dalších výhod především pomáhá při seznámení budoucích studentů a je důležitý kvůli dobré atmosféře ve vznikající třídě. Vzhledem k aktuálním protiepidemickým opatřením MZ a MŠMT se letošní adaptační kurz bude konat pouze v době běžného školního vyučování. Žáci potřebují pohodlné oblečení a svačinu, na oběd lze jít do jídelny Scolarest.

1. A – 7.–8. září

1. B – 9.–10. září

Přijímací řízení

Informace o přijímacích zkouškách najdete v sekci "STUDIUM VE ŠKOLE - Přijímací řízení".

Pro budoucí studenty čtyřletého programu

Přiložíme doporučený seznam učebnic a studijní literatury

Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek

Měl-li váš syn (vaše dcera) vývojovou poruchu učení (dyslexii, dysgrafii, dysortografii...), je potřebné provést na vaši žádost nové kontrolní speciální pedagogické vyšetření.

Je nutno se objednat v Pedagogicko-psychologické poradně ve Frýdku-Místku (telefon 558 432 084, 558 644 750).

Závěrečnou zprávu předložte výchovnému poradci školy do konce září.

Rychlý kontakt

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
 
 
+420 558 443 140
Datová schránka: z64jrq3
Elektronická podatelna: GFRY@po-msk.cz

Zřizovatel školy

Moravskoslezsky kraj logo

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

prispevkova_organizace_msk