Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky 2024 – jarní zkušební období

Termíny

Písemné práce (ČJL, cizí jazyky):  8.–10. dubna 2024

Didaktické testy (ČJL, MA, CJ):     2.–7. května 2024

Ústní zkoušky:                                20.–23. května 2024 (6. A)

                                                         27.–30. května 2024 (4. B) 
 

Kritéria hodnocení profilové zkoušky

 

Základní informace o podobě maturitní zkoušky

 

Nabídka předmětů k profilové části maturitní zkoušky a zkušební okruhy

Žák si volí z této nabídky 2 povinné zkoušky a maximálně 2 nepovinné. Profilovou zkoušku z matematiky si žák může zvolit, pouze pokud si matematiku nezvolil ve společné části.

 

Školní seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

 

Informace o možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka

 

Frýdlant nad Ostravicí 4. září 2023

Ing. Petra Schwarzová, ředitelka školy

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
Datová schránka: z64jrq3
Email:
Elektronická podatelna:

Sledujte nás

Image

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

Image

Hledat