Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky 2022 - podzimní zkušební období

 

Termíny maturitních zkoušek

Písemné zkoušky (český jazyk a literatura): 1. září 2022 od 10:00

Ústní zkoušky: 7. září 2022 od 8:00

Harmonogram společné části (didaktické testy): ve čtvrtek 1. září 2022 a v pátek 2. září 2022

Společná část maturitní zkoušky

 • 2 povinné zkoušky:
  1) český jazyk a literatura (didaktický test)
  2) cizí jazyk (didaktický test) nebo matematika (didaktický test)
 • max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující

 

Profilová část maturitní zkoušky

2 povinné (a případně max. 2 nepovinné) zkoušky z nabídky:

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Španělský jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Matematika
 • Fyzika
 • Biologie
 • Chemie
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Informatika a výpočetní technika

Profilové zkoušky se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

 

Školní seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka

Další podrobnosti a aktuální informace k maturitní zkoušce sledujte na maturita.cermat.cz.

 

Maturitní okruhy jednotlivých předmětů

 

Hodnocení profilové části – MZ 2022

   

 

Maturitní zkoušky 2023 – jarní zkušební období

Termíny

Písemné práce (ČJL, cizí jazyky):  3.–5. dubna 2023

Didaktické testy (ČJL, MA, CJ):     2.–5. května 2023

Ústní zkoušky:                                  16.–19. května 2023 (6. A)

                                                            22.–25. května 2023 (4. B) 
 

Základní informace o podobě maturitní zkoušky

 

Nabídka předmětů k profilové části maturitní zkoušky a zkušební okruhy

Žák si volí z této nabídky 2 povinné zkoušky a maximálně 2 nepovinné. Profilovou zkoušku z matematiky si žák může zvolit, pouze pokud si matematiku nezvolil ve společné části.

 

Školní seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

 

Informace o možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka

 

Frýdlant nad Ostravicí 1. září 2022

Ing. Petra Schwarzová, ředitelka školy

Rychlý kontakt

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
 
 
+420 558 443 140
Datová schránka: z64jrq3
Elektronická podatelna: GFRY@po-msk.cz

Zřizovatel školy

Moravskoslezsky kraj logo

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

prispevkova_organizace_msk

Hledat