Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky 2024 – jarní zkušební období

Termíny

Písemné práce (ČJL, cizí jazyky):  8.–10. dubna 2024

Didaktické testy (ČJL, MA, CJ):     2.–7. května 2024

Ústní zkoušky:                                  20.–23. května 2024 (6. A)

                                                            27.–30. května 2024 (4. B) 
 

Kritéria hodnocení profilové zkoušky

 

Základní informace o podobě maturitní zkoušky

 

Nabídka předmětů k profilové části maturitní zkoušky a zkušební okruhy

Žák si volí z této nabídky 2 povinné zkoušky a maximálně 2 nepovinné. Profilovou zkoušku z matematiky si žák může zvolit, pouze pokud si matematiku nezvolil ve společné části.

 

Školní seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

 

Informace o možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka

 

Frýdlant nad Ostravicí 4. září 2023

Ing. Petra Schwarzová, ředitelka školy

Rychlý kontakt

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
 
 
Datová schránka: z64jrq3
Email:
Elektronická podatelna:

Zřizovatel školy

Moravskoslezsky kraj logo

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

prispevkova_organizace_msk

Hledat