Občanské sdružení GM Klub

Občanské sdružení GM klub bylo ustaveno v druhé polovině devadesátých let. Sdružuje převážně rodiče žáků, popř. příznivce gymnázia – má tedy podobnou funkci jako bývalé SRPŠ.

Na účtu občanského sdružení se scházejí finanční prostředky z různých zdrojů – z každoročních příspěvků rodičů, ze sponzorských darů nebo z výtěžku kulturních či společenských akcí gymnázia (např. ze Studentského plesu školy). GM klub pak veškeré finance rozděluje opět jen a jen ve prospěch školy a studentů – podporuje jejich rozmanité aktivity (soutěže, kulturní či sportovní činnost žáků, kurzy, pobyty...), popř. pomáhá škole při nákupu pomůcek, knih (odborných pro učitelskou i beletrie pro žákovskou knihovnu), audiovizuální techniky apod. Od doby založení získala škola od klubu finanční příspěvky, vybavení a pomůcky v hodnotě téměř 2 miliónů korun.

Obecným krédem sdružení je především nákup učebních pomůcek a podpora akcí, které se týkají většiny studentů, a dále reprezentace školy na veřejnosti. GM klub se schází 3–4× ročně, jako hosté se schůzek vždy zúčastňují i ředitel a zástupce školy, popř. různí vyučující, kteří sem přicházejí objasňovat členům požadavky jednotlivých předmětových komisí.

Spolek má zpravidla 10–12 členů. Současným předsedou GM klubu je Ing. Kateřina Kaiserová. Vedení gymnázia považuje činnost tohoto sdružení za smysluplnou, spolupráce obou subjektů je pro školu přínosem.

Vedení GM KLUBU

předseda: Ing. Kateřina Kaiserová 
pokladní (ekonom): Věra Šindlerová, DiS.

Obchodní údaje:

IČO: 68334516

Číslo účtu: 27-0619760257/0100

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
Datová schránka: z64jrq3
Email:
Elektronická podatelna:

Sledujte nás

Image

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

Image

Hledat