Pojďte studovat na naši školu

Image

Přijímací řízení na školu

Přijímací řízení se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 353/2016 Sb. v platném znění.

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou, tedy i v přijímacím řízení na gymnázium, se koná vždy jednotná přijímací zkouška.

Čtyřleté studium

Obor studia 79-41-K/41 Gymnázium

Do čtyřletého studia žáci nastupují po ukončení povinné školní docházky, tedy po ukončeném 9. ročníku ZŠ.

Image
Image

Šestileté studium

Obor studia 79-41-K/61 Gymnázium

Do šestiletého studia nastupují žáci po 7. třídě základní školy, 8. a 9. ročník ZŠ tak absolvují na tzv. nižším gymnáziu.

Co vám ještě můžeme nabídnout?

Pokud se rozhodujete o studiu na naší škole. Vaše rozhodnutí Vám usnadníme.

Nabízíme adaptační kurzy pro studenty prvních ročníků, Poskytneme seznam doporučených učebnic a studijní literatury.

Nabízíme výměnné pobyty na našem partnerském gymnáziu v Německu. Organizujeme tématické zájezdy a exkurze po ČR i do zahraničí

Image

Chcete více infomací o naší škole? Kontaktujte nás!

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
Datová schránka: z64jrq3
Email:
Elektronická podatelna:

Sledujte nás

Image

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

Image

Hledat