Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Od 01.01.2024 dochází ke změně osoby pověřence pro ochranu osobních údajů.

Název: Moore Advisory CZ s.r.o.
Sídlo: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
Datová schránka: q4hs4wu
Kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
E-mail: 
Tel.: 734 647 701

 

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1260, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí, IČO: 00601403, jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) informuje o základních zásadách a principech, na jejichž základě zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, p. o., zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete v dokumentu :

 

Pokud Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, p. o., zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Gymnázia, Frýdlant nad Ostravicí, informaci o zpracování svých osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným Gymnáziem, Frýdlant nad Ostravicí;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Gymnáziem, Frýdlant nad Ostravicí, jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání svých osobních údajů zpracovávaných Gymnáziem, Frýdlant nad Ostravicí, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Gymnáziem, Frýdlant nad Ostravicí;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a Gymnáziu, Frýdlant nad Ostravicí;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
Datová schránka: z64jrq3
Email:
Elektronická podatelna:

Sledujte nás

Image

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

Image

Hledat