Informace

Školní parlament - Informace

Školní parlament Gymfrydl

Školní parlament Gymfrydl začal fungovat ve školním roce 2020/2021
 

Význam:

Studentský parlament je skupina studentů, kteří mají zájem zpříjemňovat společenské dění ve škole prostřednictvím různých projektů. Toto sdružení slouží také jako prostředník pro komunikaci mezi studenty a vedením školy.
 

Členství:

Členy parlamentu se stávají 2 studenti, kteří obdrží nejvíce hlasů v třídních volbách. Členství v parlamentu je dobrovolné. Každý se tedy může stát členem a stejně tak může kdykoliv z parlamentu odstoupit, každou tuto změnu však musí uvést předsedovi, který se postará o nové volby v dané třídě. Pokud se člen nezúčastní více než dvou schůzek bez jakéhokoliv oznámení, je z parlamentu automaticky vyloučen. Má právo se do parlamentu vrátit, ale o jeho členství se v takovém případě bude hlasovat mezi současnými členy parlamentu. 
 

Funkce členů:  

Předseda/místopředseda parlamentu: Komunikuje s vedením školy, stanovuje datum schůzí, vede schůze a připravuje jejich program
 
Administrátor: Dohlíží na přítomnost členů při schůzi v parlamentu, kterou zapisuje do dokumentu, zároveň zapisuje průběh schůze
 
Nástěnkář: Stará se o nástěnku parlamentu Gymfrydl
 
Grafik: Stará se o design veškerých grafických záležitostí parlamentu
 
Členové:  Jsou všichni studenti gymnázia, kteří se účastní schůze parlamentu. Jejich funkce se mění v závislosti na typu akce a dovednosti jednotlivých členů
 
Pro členy parlamentu je znalost pravidel parlamentu povinná
 

Logo:          parlament logo

 

Zápisy ze schůzí:

 

Rychlý kontakt

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
 
 
Datová schránka: z64jrq3
Email:
Elektronická podatelna:

Zřizovatel školy

Moravskoslezsky kraj logo

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

prispevkova_organizace_msk