Další tři roky s „šablonami“

Projekty zjednodušeného vykazování, zkráceně šablony, jsou posledních několik let nedílnou součástí našeho školství. Díky prostředkům z těchto projektů se školám dostává více financí, které mohou být využity různým způsobem – podle potřeb a cílů jednotlivých škol.