Dalším vzděláváním k vyšší kvalitě školy

Také Gymnázium ve Frýdlantě nad Ostravicí vyslyšelo výzvu MŠMT z jara 2017 s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I a zpracovalo projekt, v němž klade největší důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků, a to zejména v oblasti společného vzdělávání (tzv. inkluze) a jazykové přípravy.