Šablony pro SŠ a VOŠ I

Další tři roky s „šablonami“

Projekty zjednodušeného vykazování, zkráceně šablony, jsou posledních několik let nedílnou součástí našeho školství. Díky prostředkům z těchto projektů se školám dostává více financí, které mohou být využity různým způsobem – podle potřeb a cílů jednotlivých škol.

Po šablonách z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (šablony I. a II.) se naše gymnázium zapojilo v letošním školním roce také do šablon v rámci operačního programu Jan Amos Komenský.
Podstata projektu zůstala stejná, tedy více finančních prostředků pro kurikulární i extrakurikulární rozvoj školy. Nový OP však přinesl i nějaké novinky – možnost delšího projektového období (tři roky), mnohem širší nabídku témat a forem vzdělávání učitelů i žáků, podporu spolupráce škol s veřejností a mnohé další.
 
Naše škola svůj projekt nazvala Fokus: inovace vyučování a stanovila si čtyři hlavní oblasti rozvoje:
 
- Inovaci vyučovacích metod a aktualizaci témat
- Další vzdělávání pedagogických pracovníků
- Podporu personálního obsazení školy o pozici školního psychologa
- Rozvíjení vztahů mezi školou a rodiči žáků
 
Další pozornost je věnována spolupráci s pedagogy jiných škol, např. i v blízkém zahraničí, podpoře kariérového poradenství a jsme připraveni se více věnovat i vzdělávání žáků s jiným mateřským jazykem. První zkušenosti s šablonami JAK jsou pozitivní a těšíme se na další zajímavé akce v příštích měsících.
 
EUMŠMT Barevné RGB
Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
Datová schránka: z64jrq3
Email:
Elektronická podatelna:

Sledujte nás

Image

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

Image

Hledat