Erasmus+ a výměnné pobyty

Sport nás spojuje - rok 2014

Sport nás spojuje - rok 2014

(Výměnný pobyt 11.-17. května 2014, Německo)

Kvůli dvoustému výročí založení historicky prvního německého sportovního spolku obdržela naše škola výjimečné pozvání k výměnnému pobytu. Datum bylo ustanoveno na týden 11. až 17. května, od neděle do soboty.

Pobytu se zúčastnilo 23 českých studentů, z nichž dvě dívky zůstaly Německu na studijní stáži. Pedagogický doprovod tvořily profesorky Sanitrová a Pavlicová a také paní ředitelka Schwarzová.

Výměnný pobyt finančně podpořil Fond česko-německé budoucnosti a také rodičovský spolek GM klub.

Den 1. – neděle

Všichni účastníci se sešli na frýdlantském autobusovém nádraží v neděli v 07:00 hodin, jak bylo dohodnuto. Po krátkém rozloučení se náš moderní autobus dal do pohybu – směr Polsko. Převažovala dobrá nálada, bohužel na hranicích s Polskem jsme měli smůlu a narazili jsme na silniční kontrolu, která nás zdržela o celou hodinu.

Zbytek cesty proběhl bezproblémově a kolem tří hodin odpoledne jsme se probrali v Drážďanech, kde nás čekala prohlídka staré části města – Altstadtu – a obrazové galerie Zwinger. Za tímto účelem nám byly vydány pracovní listy s úkoly týkajícími se obrazů zde vystavených. Tímto byli všichni účastníci nuceni všímat si detailů obrazů, vyhledávat díla známých mistrů a vnímat umění v celé jeho kráse a velikosti.

Následně jsme se, jako při minulém pobytu, utábořili v hostelu Mondpalast na druhém břehu řeky Labe, kde jsme prožili klidnou noc zaslouženého odpočinku…

Den 2. – pondělí

Po procitnutí a vydatné snídani jsme se vydali jsme dále na sever.

Zastávka – Berlín. Vyčlenili jsme si několik hodin na prohlídku tohoto slavného města. Kdybychom tuto příležitost pominuli, nemohli bychom s klidným srdcem říci, že jsme Německo skutečně navštívili. Za přísných bezpečnostních opatření a po důkladné prohlídce jsme mohli dokonce vstoupit do budovy Říšského sněmu a vystoupit na jeho střechu, z jejíž skleněné kopule byl nádherný výhled na celé okolí. Pak jsme se vydali skrze Braniborskou bránu po třídě Unter den Linden a kolem Humboldtovy univerzity až pod berlínskou televizní věž na Alexanderově náměstí, kde jsme dostali krátký rozchod a kde na nás už čekal autobus.

Opět jsme pokračovali v cestě severním směrem. Známé německé „Autobahny“ nás dopravily rychle a bezpečně až do naší konečné destinace – malebného městečka Friedland na samém severu Německa ve spolkové zemi Meklenbursko – Přední Pomořansko. Zde nás místní studenti mile překvapili transparentem “Vitejte”, se kterým nám přišli vstříc. Rychle jsme se s nimi přivítali a rozjeli jsme se do svých nových, dočasných domovů.

Den 3. – úterý

Na další den byl naplánován výlet do historického hanzovního města Stralsund, ležícího na pobřeží studeného Baltského moře. Tam jsme zavítali do Ozeania, jakéhosi podmořského muzea – či dokonce podvodní zoo. Od průvodkyně jsme se dozvěděli spoustu fascinujících faktů, jako například který mořský živočich dorůstá největší délky a podobně. Také jsme nemohli opomenout prohlídku samotného města s průvodcem. Prastará cihlová radnice, vysoké kostely a výstavní starobylé domy – to vše nás velmi zaujalo. Po procházce uličkami města jsme ještě z dálky obdivovali zde zakotvenou plachetnici jménem Gorch Fock I., načež jsme se vydali na zpáteční cestu do Friedlandu.

Den 4. – středa

Zlatý hřeb celého pobytu – mezinárodní volejbalový turnaj na počest dvoustého výročí založení friedlandského sportovního spolku. Velké události se účastnily především německé mannschafty z okolních měst – z Neubrandenburgu, Anklamu, Friedlandu a dalších, ale také tým z polského Štětína a samozřejmě naše reprezentace. Po strhujícím zápolení se vítězem stal právě tým polského výběru. Naši chlapci a dívky se umístili 6. z 8 týmů, což vzhledem k jejich malé sehranosti není špatný výsledek.

Jakmile turnaj skončil a rozdělily se ceny, přemístili jsme se do friedlandské spolkové síně tradic, kde jsou vystaveny mnohé trofeje a zajímavosti, kterých sportovní spolek od svého založení dosáhl. Byl nám poskytnut historický výklad přímo od odborníků, načež jsme byli opět předáni do péče našich hostitelských rodin. Zde se naše zážitky rozcházejí, protože každý prožil toto odpoledne individuálně. Prohlídka Friedlandu a jeho okolí, sport či dokonce lov, to vše a ještě mnohem více naši studenti zažili.

Den 5. – čtvrtek

V tento osudový den vypluli naši studenti, doprovázeni svými německými hostiteli, na 16kilometrový výlet na kanoích. Bylo nám svěřeno celkem 12 lodí, z toho jedna velká kanoe pro deset osob. S písní na rtech jsme propluli třemi jezery, bezpočtem spojovacích kanálů a dokonce jedním zdymadlem. Tento pro mnohé náročný celodenní výlet se stal pro některé studenty zkouškou jejich koordinace a přátelství.

Po návratu jsme byli pozváni na společné grilování na školním hřišti – samozřejmě na jídelníčku nechyběl německý Wurst. Po vydatné hostině se mnozí odebrali na přilehlé hřiště, aby poměřili síly v přátelském fotbalovém zápase.

Den 6. – pátek

Poslední den pobytu. Naše delegace si prohlédla partnerskou školu, přičemž získala mnoho nových nápadů a inspiraci, jak zlepšit i naše školní prostředí. Němečtí studenti nás pak pohostili vlastnoručně připravenou snídaní, načež jsme se rozdělili do několika týmů a s našimi německými přáteli jsme secvičili hudební číslo, zachytili zážitky uplynulého týdne výtvarně nebo slovem a fotografiemi. Po vydatném obědě ve školní jídelně jsme si naposledy prohlédli celé městečko, rozloučili se se svými novými kamarády a jejich rodinami a večer jsme se vypravili zpět domů.

(O své dojmy se s vámi podělil Radek Kocich.)

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
Datová schránka: z64jrq3
Email:
Elektronická podatelna:

Sledujte nás

Image

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

Image