Erasmus+ a výměnné pobyty

Španělští studenti na naší škole

Španělští studenti na naší škole

Projekt Španělsko - Česko 2022 neskončil odjezdem španělské skupiny domů. Naopak. Na naší škole strávili další dva týdny čtyři španělští studenti ze školy IES Escultor Juan de Villanueva. A o tom, jak se jim u nás líbilo, si můžete přečíst v krátkém hodnocení jejich pobytu: 

I feel very privileged to have been part of such a beautiful experience. I had a great time, but I have also learned a lot because being in another culture determines changes in your everyday life. I loved it, I would definitely repeat it. I thank the Erasmus programme for giving these opportunities, because they are unforgettable. I have to say that I was very lucky with my Czech host because we understand each other and we get along very well, thanks to her things became much easier for me. From this experience I have made new friends for life and a lot  of learning, both on a personal and educational level. (Ana Feito Nogueiras)
 
Cítím se velmi poctěna, že jsem byla součástí tak krásného zážitku. Měla jsem se skvěle, ale taky jsem se toho hodně naučila, protože pobyt v jiné zemi vám umožní změny v každodenním životě. Líbilo se mi to a určitě bych to zopakovala. Děkuji programu Erasmus za poskytnutí těchto příležitostí, protože jsou nezapomenutelné. Musím říct, že jsem měla velké štěstí na svou českou hostitelku, protože jsme si navzájem rozuměly a sedly jsme si velmi dobře, díky ní to pro mě bylo o hodně jednodušší. Díky téhle zkušenosti jsem si našla nové kamarády na celý život a dost jsem se toho i naučila, což je důležité jak pro mé vzdělání, tak i pro můj osobní život.(Ana Feito Nogueiras) 
 
At first I was terrified, I remember that the day before going to the Czech Republic  was awful but once I got there all my reasons to worry were gone.  Everything was just so mesmerizing that I instantly fell in love with that place. I was afraid my exchange student and I were not going to get along but we became friends almost immediately. I met amazing  people that will remain in my memories forever as well as beautiful places that I can only look forward to visiting again someday. The people I was surrounded with from my friends to the teachers made this one of the best experiences of my life and I feel so lucky and honored that I could live this experience.(Iris García Quirós) 
 
Ze začátku jsem měla strach, pamatuju si ten den předtím, než jsem odjela do České republiky. Bylo to hrozné, ale po příjezdu všechny moje obavy zmizely. Vše bylo nějakým způsobem tak hypnotizující, že jsem se do toho místa hned zamilovala. Myslela jsem si, že si s mou výměnnou studentkou nesedneme, ale nakonec se z nás staly moc dobré kamarádky. Potkala jsem úžasné lidi, navštívila jsem nádherná místa, všechny zážitky zůstanou v mých vzpomínkách. Někdy v budoucnu bych chtěla opět přijet. Lidé, kterými jsem byla obklopena, ať už přáteli nebo učiteli, jsou jednou z nejlepších zkušeností mého života. Jsem šťastná a poctěna, že jsem mohla toto zažít.(Iris García Quirós)
 
Mi experiencia en la República Checa ha sido realmente única. Ver Praga los dos primeros días era algo que me hacía ilusión desde hacía mucho tiempo y poder escuchar su historia de parte de gente que son nativos del país (en nuestro caso los compañeros del intercambio) fue realmente interesante. El instituto y el sistema escolar, aunque distinto al de España, me impresionó y agrado bastante. De la familia y de los compañeros de clase he de decir que son personas realmente amables y aunque tuvimos que enfrentarnos a la barrera del idioma mereció la pena conocerlos. Me alegro de haber podido hablar con gente de tan diversos países y culturas y de haber podido probar por unas semanas la forma de la vida en República Checa. Muchas gracias por esta oportunidad. (Daniela Casielles Palacio)
 
Moje zkušenost v České republice byla opravdu jedinečná. Návštěva Prahy první dva dny našeho pobytu byla něco, na co jsem se již dlouho těšila. Poslouchat o její historii od lidí, kteří pochází z této země (v našem případě od našich přátel z výměnného pobytu) bylo opravdu zajímavé. Gymnázium a školní systém, ačkoliv odlišný od toho španělského, mě zaujal a velmi se mi líbí. O rodině a spolužácích můžu říct, že to jsou opravdu milí lidé a, přestože jsme museli čelit jazykové bariéře, stálo za to se s nimi seznámit. Jsem ráda, že jsem mohla hovořit s lidmi z různých zemí a kultur a že jsem si mohla na několik týdnů vyzkoušet, jak se žije v České republice. Moc vám děkuji za tuto příležitost. (Daniela Casielles Palacio)
 
Z angličtiny a španělštiny přeložili žáci 3. B
Soňa Macurová
 
EN Funded by the EU PANTONE
 
 
Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
Datová schránka: z64jrq3
Email:
Elektronická podatelna:

Sledujte nás

Image

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

Image