Investiční projekty

Modernizace přírodovědných laboratoří

Výstupem projektu na našem gymnáziu bude modernizovaná laboratoř pro výuku biologie a fyziky s vybavením. Partnery projektu jsou vybraná gymnázia zřizovaná Moravskoslezským krajem.

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013

Prioritní osa

2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/29.01539

Cíl projektu

Cílem projektu je zlepšení podmínek a zvýšení efektivity vyučovacího procesu, názornosti, a pestrosti výuky. Bude možno respektovat individuální potřeby žáků, vytvářet podmínky pro rozvoj nadání žáků, nabídnout prostory pro volnočasové aktivity mimo výuku či v rámci dalšího vzdělávání ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem.

Výstupy projektu

Výstupem projektu budou modernizované nebo nově vybudované laboratoře pro výuku přírodovědných předmětů.

Partnery projektu jsou vybraná gymnázia zřizovaná Moravskoslezským krajem:

Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace; Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace; Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace; Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace; Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace; Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace.

Financování projektu

  • Celkové výdaje projektu 9 887 884,70 Kč
  • Celkové způsobilé výdaje projektu 9 414 663,50 Kč
  • Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85 %) 8 002 463,97 Kč
  • Spolufinancování příjemcem – Moravskoslezský kraj 1 412 199,53 Kč

Doba realizace projektu

6/2014–3/2015

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
Datová schránka: z64jrq3
Email:
Elektronická podatelna:

Sledujte nás

Image

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

Image

Hledat