eTwinning

Projekty eTwinnig

Image

eTwinning je platforma, přes kterou mohou zaměstnanci škol (učitelé, ředitelé, knihovníci ad.) z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita škol v Evropě. Více se o něm dočtete na společných stránkách tohoto mezinárodního projektu Evropské Unie. Jsme rádi, že jsme také už několikrát (a velmi úspěšně!) mohli využít tuto platformu s dalšími školami.

Co aktuálně probíhá v projektu eTwinning?

Projekt Wörterwelten 2013

V druhém pololetí školního roku 2012/2013 se naší škole podařilo najít partnery pro společný eTwinningový projekt.

Pokud jste se s termínem „eTwinning“ dosud nesetkali, pak vězte, že se jedná o platformu pro spolupráci evropských (a nově také několika mimoevropských) škol, postavenou na používání informačních a komunikačních technologií (více se o eTwinningu můžete dozvědět zde).

Projektu s názvem Wörterwelten 2013 (Světy slov) se vedle našich studentů z 3. A a 3. B zúčastnili gymnazisté z Belgie, Lotyšska a Polska. Pojítkem a hlavním tématem spolupráce byl německý jazyk. Účastníci projektu pro sebe navzájem připravovali různé jazykové úkoly, které pak plnili pod dohledem svých vyučujících němčiny. Práce zahrnovala používání různých technologií, neboť studenti se fotografovali, nahrávali, tvořili plakáty, prezentace, mailovali, generovali křížovky... Výsledky spolupráce byly průběžně uveřejňovány ve společném blogu s názvem http://workingwithwords.edublogs.org/ - zveme vás srdečně k jeho prohlídce.

Studenti se během práce na projektu obohatili hned v několika směrech. Předně zase o něco prohloubili své jazykové znalosti, jak pasivní, tak aktivní. Nabyli větší zběhlosti při používání ICT, mnohé programy, s nimiž se seznámili díky projektu, pak mohou využívat i během dalšího studia pro tvorbu prezentací a posterů do vyučování. Tím, že poznali konkrétní osoby z partnerských škol, uvědomili si evropskou dimenzi svého projektu – seznámili se se školním prostředím ve třech evropských zemích a dozvěděli se o těchto zemích i další informace. Díky různorodým činnostem v hodinách věnovaných práci na projektu se zároveň zvýšila atraktivita vyučování, a tak rostla i motivace žáků pro studium cizího jazyka.

Projekt byl ukončen v květnu 2013.

Zde si můžete prohlédnout všechny obrázky z projektu.

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
Datová schránka: z64jrq3
Email:
Elektronická podatelna:

Sledujte nás

Image

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

Image

Hledat