Aves et Plantae

Prezentace projektu Aves et Plantae žákům ze ZŠ

Dne 16. 6. 2014 naše gymnázium navštívily tři třídy žáků sedmých ročníků ze ZŠ T.G.M., aby byly seznámeny s projektem Aves et Plantae.

Vybraní studenti třídy 4.A, která se projektu zúčastnila, prezentovali žákům jednotlivé výstupy projektu, a to pod vedením čerstvého absolventa gymnázia a budoucího ornitologa Vojtěcha Brlíka a vyučujících Ing. Libuše Vaškové a Mgr. Richarda Satinského. Celý tento projekt podpořil Moravskoslezský kraj a GM klub.

Žáci si nejprve prohlédli výstavu ve 3. patře a náš nově vzniklý Eko koutek. Mohli obdivovat ukázky herbářů rostlin sesbíraných na Prašivé a v jejím okolí, dále pak sbírku peří a koláže složené z fotografií ptáků odchycených během obou výjezdů do oblasti Skalické Morávky. Rovněž se všem líbily prostorové modely a kresby ptáků, které vznikly v hodinách výtvarné výchovy.

Poté se žáci přesunuli do učebny biologie, kde jim Vojtěch Brlík prezentoval průběh ornitologické části projektu a studentky 4.A žákům přiblížily botanickou část projektu, vše pomocí prezentace na dataprojektoru. Žáci ZŠ se tak měli možnost seznámit s jednotlivými druhy odchycených ptáků, kroužkováním a metodou bodového transektu. V botanické části si pak prolistovali herbáře.

Na závěr byly žákům rozdány pracovní listy na ptáky a na rostliny. Žáci pracovali ve skupinkách po čtyřech a mohli si tak ověřit své znalosti dané tématiky. Jejich odpovědi byly následně ohodnoceny studenty gymnázia. Všem se akce moc líbila a studenti se již těší na zapojení se do podobného projektu v budoucnu.

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
Datová schránka: z64jrq3
Email:
Elektronická podatelna:

Sledujte nás

Image

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

Image

Hledat