Úřední deska školy

Základní informace o škole

Název a adresa subjektu:

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

 

Studijní obory:

79-41-K/61 - studium šestileté
79-41-K/41 - studium čtyřleté

Telefonní kontakty
sekretariát: 558 443 140
ředitelna: 558 443 141
zást. ředitele: 558 443 142
ekonomka: 558 443 152
školnice: 731 101 715
e-mail:

IČ: 00601403
IZO: 000601403
REDIZO: 600016251

Datová schránka: z64jrq3

Elektronická podatelna:   (max. velikost zprávy 20 MB)

Bankovní spojení gymnázia
č. účtu 19338781/0100, KB, a. s., expozitura Frýdlant n. O.
Bankovní spojení GM klubu
č. účtu 27-619760257/0100

 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele.

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
Datová schránka: z64jrq3
Email:
Elektronická podatelna:

Sledujte nás

Image

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

Image

Hledat