Úřední deska školy

Plnění zákona 106/1999 Sb.

Zákon 106/1999 Sb., § 5 odstavec 1 zákona č. 106/1999 Sb.

Gymnázium ve Frýdlantě nad Ostravicí vzniklo v roce 1954. Od roku 1991 je právním subjektem.

Činnost gymnázia je vymezena § 15 zákona č. 29/1984 a zákona č. 171/1990, o soustavě základních a středních škol, ve znění pozdějších předpisů, prováděcími předpisy a statutem vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. S ohledem na potřeby právnických a fyzických osob provádí a organizuje činnost různého zaměření v souladu s odbornou způsobilostí zaměstnanců, jakož i činnost hospodářskou a obchodní podle potřeby.

Statutárním orgánem je ředitel školy jmenovaný radou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který školu řídí, plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve všech věcech jménem školy:

Ing. Petra Schwarzová

IČO školy: 00601403
IZO školy: 000601403
Identifikátor zařízení: 600016251
Název školy: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace
Studium:

  • čtyřleté – KKOV: 79-41-K/41 Gymnázium
  • šestileté – KKOV: 79-41-K/61 Gymnázium

 

Zřizovací listina

Organizační struktura školy

 

INFORMACE, ŽÁDOSTI, STÍŽNOSTI

sekretariát: asistentka a matrikářka – Věra Šindlerová, tel. 558 443 140 e-mail:

ekonomka a personalistka – Bc. Jana Šmírová, tel. 558 443 152 e-mail:

ředitelka školy – Ing. Petra Schwarzová, tel. 558 443 141  e-mail:

zástupkyně ředitelky školy – PhDr. Jana Krenželoková, tel.: 558 443 142 e-mail:

Poskytování informací

Sazebník úhrad

Směrnice pro vydávání stejnopisů a opisů vysvědčení

Žádost o vyhotovení opisu (stejnopisu) vysvědčení

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
Datová schránka: z64jrq3
Email:
Elektronická podatelna:

Sledujte nás

Image

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

Image

Hledat