Úspěchy žáků gymnázia

International Summit for the Youth 2022

International Summit for the Youth 2022

Ve dnech 10. a 11. listopadu probíhala mezinárodní online konference s názvem International summit for the Youth, které se zúčastnilo pět studentů našeho Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí. 

Summit organizovaný indickou St. Mark´s Sr. Sec. Public School v Novém Dillí představoval simulaci Organizace spojených národů a jeho cílem bylo diskutovat o tématech, jež jsou v současné době předmětem debat a v mnoha oblastech společenského života představují těžko řešitelné problémy. Prostřednictvím projektu pak mladí lidé dostali příležitost stát se součástí jejich řešení. Na summitu se podílelo přes 200 studentů ze sedmnácti zemí světa.

Účastníci si mohli zvolit z pěti komisí: UNCSW (United Nation Commision on the Status of Women), UNEP (United Nation Enviroment Program), WHO (World Healtky Organisation), IMF (International Monetary Fund) a IMO (International Maritime Organization. Každému studentovi byla přiřazena země, kterou pak jako člen její vlády reprezentoval ve zvolené komisi. Úkolem všech účastníků bylo shromáždit co nejvíce informací o svém státu a využít pak nově nabyté znalosti k návrhu řešení daných problémů a tím reprezentovat zájmy přiřazené země na světovém poli. Studenti našeho gymnázia se na dva dny stali delegáty Indie, Velké Británie, Sýrie, Turecka a České republiky.
 
V průběhu prvního dne summitu studenti postupně nastínili aktuální situaci v jimi reprezentovaném státě a v následujícím dnu se věnovali konkrétním aspektům probíraného problému. V závěru dvoudenního summitu pak na základě výkonů účastníků vybrali organizátoři nejlepší delegáty. Studenti našeho gymnázia si odnesli jedno ocenění v UNEP (Vojtěch Macháček – High Commendation), dvě ocenění v UNCSW (Anna Sližová – Special Mention, Kristýna Čárková – Verbal Mention), a hlavně spoustu nových znalostí, zlepšení ve schopnostech argumentace a kritického myšlení.
Kristýna Čárková 4.A
Prezentaci o této události si můžete prohlédnout zde
Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
Datová schránka: z64jrq3
Email:
Elektronická podatelna:

Sledujte nás

Image

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

Image