Školní akce

Projektový den na katedře environmentálního inženýrství VŠB – TUO

Zkoumání znečištění životního prostředí je jedním z témat mezinárodního projektu Erasmus+ Save Our Blue Planet.

Logo Safe Our Blue Planet

25. 2. 2022 jsme měli možnost si takové zkoumání vyzkoušet pod vedením vyučujících katedry environmentálního inženýrství HGF VŠB – Technické univerzity v Ostravě. Terénní a následně laboratorní práce obsahovaly tento plán práce:

1. Odběr povrchové vody v řece Porubce

2. Stanovení Fe - total , SO42-, Mn spektrofotometricky pomocí terénního spektrofotometru.

3. Analytická stanovení v laboratoři

    a. Stanovení konduktivity pomocí vodivostní cely. 

    b. Stanovení rozpuštěného kyslíku kyslíkovou sondou.

    c. Stanovení zákalu absorpční spektrofotometrií.

    d. Stanovení pH kombinovanou elektrodou s vestavěným teplotním čidlem.

    e. Odměrné argentometrické stanovení chloridů.

    f. Stanovení amoniakálního dusíku s Nesslerovým činidlem absorpční spektrofotometrii.

    g. Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem draselným podle Kubela - CHSKMn. 

4. Praktická ukázka funkčnosti membrán jako nástroje pro úpravu povrchových vod.

Perličkou na závěr byla simulace vodních toků za povodní.

Z projektového dne jsme natočili video a pořídili řadu fotografií.

Soňa Macurová

logo2

 

 

 

 

 

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
Datová schránka: z64jrq3
Email:
Elektronická podatelna:

Sledujte nás

Image

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

Image