Školní akce

Projektový den na filozofické fakultě

V pátek 28.1. se vybraní studenti ze 3. B a 4. A zúčastnili  překladatelského workshopu pod vedením Mgr. Renáty Tomáškové, Dr. a  Mgr. Christophera Hopkinsona, Ph.D., vyučujících na katedře anglistiky na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.

Dopoledne bylo rozděleno do dvou bloků. První s názvem Překlad jako interkulturní komunikace aneb na co Google Translate nestačí představil studentům překlad jako profesionální činnost, která si žádá dovednosti umožňující komunikaci mezi lidmi z různých zemí a kultur, jež nesdílejí společný jazyk. Studenti dostali nejdříve za úkol přeložit komiks, zamýšleli se, co vše je třeba vzít v úvahu při překladu tohoto specifického žánru. Dalším typem textu byl propagační materiál. Studenti odhadovali, kde by se s tímto typem textu mohli setkat, jaký je jeho účel, které reálie by museli českému čtenáři vysvětlit. Následně navrhovali, jak by některé konkrétní výrazy přeložili. V závěru měli možnost své návrhy porovnat s automatickým překladem pomocí překladače.

Druhý blok workshopu představil studentům fenomén jazykové interference, která se projevuje jako negativní prolínání vlastností češtiny do psané i mluvené angličtiny. V úvodu byly zmíněny ukázky takovýchto interferencí v rámci několika různých jazyků. Poté následovala praktická část, kdy studenti překládali věty z českého do anglického jazyka a snažili se vyvarovat chyb způsobených zdánlivou podobností českých a anglických slov.

Studenti workshop hodnotili jako velmi přínosný, vyzkoušeli si práci překladatele, zlepšili si své vyjadřovací schopnosti v českém i anglickém jazyce a v neposlední řadě měli možnost informovat se o možnostech studia angličtiny na Ostravské univerzitě.

Jana Grzymková

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
Datová schránka: z64jrq3
Email:
Elektronická podatelna:

Sledujte nás

Image

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

Image