Školní akce

Mimořádné opatření

Všem osobám se s účinností ode dne 25. října 2021 zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorách školského zařízení, s výjimkou nižšího stupně šestiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu.

Toto opatření se nevztahuje na:

  • žáky a studenty v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku - tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje
  • osoby v rámci organizované činnosti pěveckých sborů, a to pouze na místě výkonu vlastní činnosti (zpěv) a po dobu této činnosti
  • žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni - nemusí nosit ochranný prostředek
  • zkoušeného a zkoušejícího, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru
  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra
  • žáky, kteří mají v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest

Nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním:

Nově se zkracuje doba pro ukončení izolace ze 14 dnů na 7 dní, a to za předpokladu negativního výsledku RT-PCR testu provedeného v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a absence klinických příznaků onemocnění covid-19.

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 25. ŘÍJNA 2021 A 1. LISTOPADU 2021

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
Datová schránka: z64jrq3
Email:
Elektronická podatelna:

Sledujte nás

Image

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

Image