Školní akce

Den s překladem

Den s překladem

Dne 14.3.2023 se 12 studentů naší školy zúčastnilo Dne s překladem v aule FF OU v Ostravě, které proběhlo u příležitosti slavnostního zakončení XVIII. ročníku celonárodní překladatelské soutěže.

Po úvodním slově doc. Mgr. Roberta Antonína, Ph.D., děkana fakulty a předání diplomů a čestných uznání těm nejúspěšnějším překladatelů z 10 jazyků, nás seznámila Mgr. Renata Putzlacher-Buchtová, Ph.D s tím, jak překládala Očitého svědka do polštiny ´Koláže z Koláře´.
Poté nám ukazovala Mgr. Lenka Malinová odvrácenou stranu španělského překladu v české nakladatelské praxi aneb ´Vše, co jste chtěli vědět o překladu, a báli jste se zeptat´.
Doc.PHDr. Aleš Pohorský, CSc. z Ústavu románských studií FF UK nás seznámil mj. s úryvky svých překladů Chateaubriandových děl, O Buonapartovi a Bourbonech.
Dopolední program konference završil svými postřehy, radami a tipy v názvem  ´Překlad jako hledání smyslu´ Tomáš Dimter, šéfredaktor Mladé fronty, který mimo jiné přeložil čtyři desítky knih z němčiny. 
Odpoledne následovaly překladatelské dílny na katedrách AJ, NJ, francouzštiny, španělštiny, portugalštiny, italštiny, ruštiny, polštiny a latiny.
 
EVi
 
Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
Datová schránka: z64jrq3
Email:
Elektronická podatelna:

Sledujte nás

Image

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

Image