Erasmus+

Evropskou školou k větší konkurenceschopnosti

Image

je název projektu naší školy, který byl schválen Evropskou unií na dvouleté období 2014–2016. Projekt se týká mobility vyučujících za účelem jejich profesního rozvoje a zároveň je odrazem snahy stát se evropskou školou, která bude připravovat své budoucí absolventy k dalšímu studiu na českých a zahraničních vysokých školách a dále zvětšovat jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Je rovněž vyústěním aktivního přístupu k sebevzdělávání a zdokonalování odborných a jazykových dovedností, které učitelé uplatňují a dále budou využívat ve výuce a k motivování žáků k aktivnímu zapojení se do vyučování, k účasti v národních a mezinárodních soutěžích a k vytváření evropského portfolia.

Cílem projektu je zvýšit efektivitu vyučovacího procesu v cizích jazycích a odborných předmětech, jako chemie, IVT, fyzika, matematika a biologie; ke zvyšování této efektivity budeme podporovat využívání IC technologií a metodu CLIL. Sebevzděláváním a užíváním moderních pomůcek a nových metodických postupů se zvýší prestiž učitelů a tím i školy. Pokud se tyto cíle podaří naplnit, stane se naše škola ještě přitažlivější pro žáky, jejich rodiče i její zaměstnance, a získá tak podporu veřejnosti. Projekt se týká celkem 13 mobilit zaměstnanců školy.

Co aktuálně probíhá v projektu ERASMUS+ ?

Výstava fotografií z mezinárodních projektových setkání projektu Erasmus+ 2017

EU logo 242

Naše škola uspořádala výstavu fotografií pořízených během čtyř mezinárodních setkání v rámci projektu školního partnerství KA2 Erasmus+, který nese název Teaching off the Beaten Path (Po nevyšlapaných cestičkách) a je zaměřen na výuku přírodních věd v terénu, především geologii, biologii a ekologii.

Jedná se o dvouletý projekt, který právě končí. Výstava je přístupna široké veřejnosti do konce měsíce května v prostorách Městské knihovny ve Frýdlantu nad Ostravicí. Součástí vernisáže výstavy byla ukázka sbírky minerálů získaných během projektu a odkaz na digitální herbář, který studenti vytvořili a který se ještě dokončuje. Podívejte se na webové stránky projektu. Vernisáž výstavy zdokumentovala televize Polar, video z výstavy je možné zhlédnout na internetových stránkách televize Polar v archivu pořadu Studuj u nás ze dne 26. 4. 2017 od 3:52.

Soňa Macurová, koordinátorka projektu

Rychlý kontakt

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
 
 
+420 558 443 140
Datová schránka: z64jrq3
Elektronická podatelna: GFRY@po-msk.cz

Zřizovatel školy

Moravskoslezsky kraj logo

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

prispevkova_organizace_msk