Erasmus+

Evropskou školou k větší konkurenceschopnosti

Image

je název projektu naší školy, který byl schválen Evropskou unií na dvouleté období 2014–2016. Projekt se týká mobility vyučujících za účelem jejich profesního rozvoje a zároveň je odrazem snahy stát se evropskou školou, která bude připravovat své budoucí absolventy k dalšímu studiu na českých a zahraničních vysokých školách a dále zvětšovat jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Je rovněž vyústěním aktivního přístupu k sebevzdělávání a zdokonalování odborných a jazykových dovedností, které učitelé uplatňují a dále budou využívat ve výuce a k motivování žáků k aktivnímu zapojení se do vyučování, k účasti v národních a mezinárodních soutěžích a k vytváření evropského portfolia.

Cílem projektu je zvýšit efektivitu vyučovacího procesu v cizích jazycích a odborných předmětech, jako chemie, IVT, fyzika, matematika a biologie; ke zvyšování této efektivity budeme podporovat využívání IC technologií a metodu CLIL. Sebevzděláváním a užíváním moderních pomůcek a nových metodických postupů se zvýší prestiž učitelů a tím i školy. Pokud se tyto cíle podaří naplnit, stane se naše škola ještě přitažlivější pro žáky, jejich rodiče i její zaměstnance, a získá tak podporu veřejnosti. Projekt se týká celkem 13 mobilit zaměstnanců školy.

Co aktuálně probíhá v projektu ERASMUS+ ?

Teaching off the Beaten Path potřetí (Po nevyšlapaných cestičkách) 9. 10. – 15. 10. 2016

2016 10 Finsko

V rámci projektu Erasmus+ jsme se zúčastnili týdenního studijního pobytu ve finské Lappeenrantě. Jednalo se již o třetí setkání s mezinárodní účastí. Díky ubytování ve finských rodinách jsme měli možnost se seznámit i s kulturou a životem Finů.

Do Lappeenranty jsme se dopravili autobusem již se starými kamarády ze Švédska, Dánska a Itálie v neděli 9. října po příletu do Helsinek. Hned v pondělí jsme si prohlédli školu, studenti ze všech zemí předvedli prezentace na zadaná témata, jako bylo měření pH půdy, vlivu světla na růst rostlin a digitální herbář. Naši finští kamarádi nás také provedli městem. Následující den jsme navštívili místní technickou univerzitu, kde jsme se seznámili s finským školským systémem, který je velice odlišný od českého. Vyzkoušeli jsme si fyzikální a chemické pokusy a změřili si fyzickou kapacitu našeho těla na katedře fyzioterapie. Večer jsme fandili místním hokejistům na utkání Saipy Lappeenranty s celkem Tappara Tampara. Ve středu nás okouzlil národní park  Repovesi. Uchvátila nás panenská příroda, přepravovali jsme se na ručních převozech, obdivovali z výšky skal jezera pod námi. Pro mnohé se tak stal tento výlet neopakovatelným zážitkem. Ve čtvrtek jsme si prohlédli místní továrnu na výrobu celulózy, která jako jediná na světě dokáže vyrábět z dřevěného odpadu kvalitní naftu. Rovněž jsme se seznámili s postupy těžby dřeva ve Finsku a viděli obrovské harvestory v akci. V pátek jsme navštívili místní vápencový lom a naleziště spektrolitu, kde jsme si mohli zakoupit nebo nalézt vlastní minerál. Bohužel to byl taky náš poslední den v hostitelských rodinách. V sobotu jsme se už jen rozloučili a vydali se na cestu domů.

Filip Bártek, 2. B

Rychlý kontakt

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
 
 
+420 558 443 140
Datová schránka: z64jrq3
Elektronická podatelna: GFRY@po-msk.cz

Zřizovatel školy

Moravskoslezsky kraj logo

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

prispevkova_organizace_msk