Evropskou školou k větší konkurenceschopnosti

Image

je název projektu naší školy, který byl schválen Evropskou unií na dvouleté období 2014–2016. Projekt se týká mobility vyučujících za účelem jejich profesního rozvoje a zároveň je odrazem snahy stát se evropskou školou, která bude připravovat své budoucí absolventy k dalšímu studiu na českých a zahraničních vysokých školách a dále zvětšovat jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Je rovněž vyústěním aktivního přístupu k sebevzdělávání a zdokonalování odborných a jazykových dovedností, které učitelé uplatňují a dále budou využívat ve výuce a k motivování žáků k aktivnímu zapojení se do vyučování, k účasti v národních a mezinárodních soutěžích a k vytváření evropského portfolia.

Cílem projektu je zvýšit efektivitu vyučovacího procesu v cizích jazycích a odborných předmětech, jako chemie, IVT, fyzika, matematika a biologie; ke zvyšování této efektivity budeme podporovat využívání IC technologií a metodu CLIL. Sebevzděláváním a užíváním moderních pomůcek a nových metodických postupů se zvýší prestiž učitelů a tím i školy. Pokud se tyto cíle podaří naplnit, stane se naše škola ještě přitažlivější pro žáky, jejich rodiče i její zaměstnance, a získá tak podporu veřejnosti. Projekt se týká celkem 13 mobilit zaměstnanců školy.

Co aktuálně probíhá v projektu ERASMUS+ ?

Projekt Erasmus+

erasmus plus

V červnu 2015 jsem se v rámci projektu Erasmus+ zúčastnila kurzu pro evropské učitele přírodovědných předmětů One Week Course for European Teachers of Science – Making Science More Attractive v Cheltenhamu ve Velké Británii.

Pracovní náplň:

 1. přednášky:
  1. The National Curriculum in Science and the Teaching of Science in British schools (primary & secondary)
  2. New approaches to teaching Science and Technology – making secondary science classes more relevant to the world of work
  3. Making science more attractive
  4. Introduction to CLIL
 2. prezentace
  • Compare the Teaching of Science in the different countries represented – curriculum, materials, methods, standards, assessment, national education policies etc. – každý účastník kurzu vytvořil a předvedl prezentaci v angličtině výše uvedeného ve své zemi (Dánsko, Španělsko, Bulharsko, Česká republika)
 3. návštěvy škol
  1. Dyson Perrins Church of England Academy, Malvern
  2. Archway School, Stroud
 4. účast na akcích v rámci Cheltenham Science Festival
  1. akce pro školy
   1. Science of Slime
   2. Extraordinary Enzymes
   3. Electrifying Science
  2. přednášky pro veřejnost
   1. What’s Up with Gravity
   2. How did life begin?
   3. Superconductors & the LHC
 5. exkurze
  • Science Muzeum v Londýně

Program kurzu byl velmi dobře sestaven. Seznámila jsem se se systémem výuky Science (fyzika, chemie, biologie) ve Velké Británii, zároveň jsem měla příležitost vidět vše „na vlastní oči“ při návštěvách anglických škol, velmi zajímavé byly diskuse s anglickými učiteli během přestávek a následně také další diskuse s ostatními účastníky kurzu – učiteli ze Španělska, Dánska a Bulharska. Poučným doplněním pak byla účast na akcích Cheltenham Science Festival a návštěva Science Muzeum v Londýně. Měla jsem příležitost komunikovat devět dní pouze v angličtině jak s rodilými mluvčími, tak i účastníky kurzu z jiných zemí, velmi užitečná pro mě byla i nutnost úspěšně se vypořádat s nečekanými situacemi během cestování – pro ty z nás, kteří jsme první polovinu života prožili za železnou oponou a neměli žádnou příležitost slyšet angličtinu a mluvit anglicky, není bohužel angličtina takovou samozřejmostí jako pro ty později narozené.
                                                                                     Irena Svobodová

Rychlý kontakt

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
 
 
+420 558 443 140
Datová schránka: z64jrq3
Elektronická podatelna: GFRY@po-msk.cz

Zřizovatel školy

Moravskoslezsky kraj logo

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

prispevkova_organizace_msk