Erasmus+

Evropskou školou k větší konkurenceschopnosti

Image

je název projektu naší školy, který byl schválen Evropskou unií na dvouleté období 2014–2016. Projekt se týká mobility vyučujících za účelem jejich profesního rozvoje a zároveň je odrazem snahy stát se evropskou školou, která bude připravovat své budoucí absolventy k dalšímu studiu na českých a zahraničních vysokých školách a dále zvětšovat jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Je rovněž vyústěním aktivního přístupu k sebevzdělávání a zdokonalování odborných a jazykových dovedností, které učitelé uplatňují a dále budou využívat ve výuce a k motivování žáků k aktivnímu zapojení se do vyučování, k účasti v národních a mezinárodních soutěžích a k vytváření evropského portfolia.

Cílem projektu je zvýšit efektivitu vyučovacího procesu v cizích jazycích a odborných předmětech, jako chemie, IVT, fyzika, matematika a biologie; ke zvyšování této efektivity budeme podporovat využívání IC technologií a metodu CLIL. Sebevzděláváním a užíváním moderních pomůcek a nových metodických postupů se zvýší prestiž učitelů a tím i školy. Pokud se tyto cíle podaří naplnit, stane se naše škola ještě přitažlivější pro žáky, jejich rodiče i její zaměstnance, a získá tak podporu veřejnosti. Projekt se týká celkem 13 mobilit zaměstnanců školy.

Co aktuálně probíhá v projektu ERASMUS+ ?

Nové zkušenosti, spousta zážitků a přátelství na celý život – náš pobyt ve Švédsku

Jpeg

Ve dnech 19. až 25. února jsme se společně s paní ředitelkou Schwarzovou, paní profesorkou Macurovou a Kupčovou zúčastnili posledního projektového setkání partnerských škol ve Švédsku. Biologicko-geologický projekt s názvem Teaching off the Beaten Path je financován Evropskou unií a zařazen do skupiny projektů Erasmu +.

Pod záštitou tohoto dvouletého projektu jsme měli možnost poznat jinou společnost, jejich kulturu a na vlastní kůži okusit tamější klimatické podmínky. Společně jsme podnikli cestu do továrny na výrobu mědi, měli možnost ochutnat sobí, losí a jelení maso z místních zdrojů, zalyžovat si na tamní sjezdovce a rozjet to na ledě – ano, aktivity na ledě se pro nás staly druhou nejoblíbenější činností. Nejvíc se nám však zapsal do paměti ice bathing – tedy koupání v ledu. Odpolední programy se trochu lišily, jelikož odpoledne jsme trávili společně s rodinou, u které jsme bydleli. Zatímco jedni hráli hokej, druzí rajtovali po tmě za neustálého sněžení na koni, který měl na své hlavě, abyste byli schopni alespoň trochu sledovat cestu před vámi, čelovku. Přesto je tohle jen výčet aktivit, kterými jsme si prošli.
Nešlo však jen o zábavu. Měli jsme i spoustu práce. Nejdříve jsme museli v krátkých prezentacích představit naši zemi, město, ze kterého jsme přijeli, a školu. Naším dalším úkolem byla práce v předem rozdělených skupinkách – malých mezinárodních týmech. Úkol se mohl zdát jednoduchý, stručně popsat aktivity v určitém dni v týdnu, v mém případě v úterý. Avšak zkuste se najednou domluvit se Švédy, Finy, Dány, a aby toho nebylo málo, ještě s Italy. Poslední společný večer jsme strávili na plese, který naši švédští hostitelé pořádají každoročně. Užili jsme si tam spoustu zábavy, stejně jako celý týden. Následující den ráno jsme se naposledy nasnídali u našich rodin, rozloučili se s nimi a poté si dali poslední sbohem na letišti, což bylo nejtěžší z celého pobytu.
Přesto, že projekt již skončil, naše přátelství stále přetrvávají a již teď víme, že jsme se neviděli naposledy.
Pavla Menšíková, 4. A

Rychlý kontakt

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
 
 
+420 558 443 140
Datová schránka: z64jrq3
Elektronická podatelna: GFRY@po-msk.cz

Zřizovatel školy

Moravskoslezsky kraj logo

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

prispevkova_organizace_msk