Erasmus+

Evropskou školou k větší konkurenceschopnosti

Image

je název projektu naší školy, který byl schválen Evropskou unií na dvouleté období 2014–2016. Projekt se týká mobility vyučujících za účelem jejich profesního rozvoje a zároveň je odrazem snahy stát se evropskou školou, která bude připravovat své budoucí absolventy k dalšímu studiu na českých a zahraničních vysokých školách a dále zvětšovat jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Je rovněž vyústěním aktivního přístupu k sebevzdělávání a zdokonalování odborných a jazykových dovedností, které učitelé uplatňují a dále budou využívat ve výuce a k motivování žáků k aktivnímu zapojení se do vyučování, k účasti v národních a mezinárodních soutěžích a k vytváření evropského portfolia.

Cílem projektu je zvýšit efektivitu vyučovacího procesu v cizích jazycích a odborných předmětech, jako chemie, IVT, fyzika, matematika a biologie; ke zvyšování této efektivity budeme podporovat využívání IC technologií a metodu CLIL. Sebevzděláváním a užíváním moderních pomůcek a nových metodických postupů se zvýší prestiž učitelů a tím i školy. Pokud se tyto cíle podaří naplnit, stane se naše škola ještě přitažlivější pro žáky, jejich rodiče i její zaměstnance, a získá tak podporu veřejnosti. Projekt se týká celkem 13 mobilit zaměstnanců školy.

Co aktuálně probíhá v projektu ERASMUS+ ?

Job-shadowing s Erasmem+

erasmus plus

Pojem job-shadowing, tedy „stínování práce“, v naší zemi zakotvil zejména v prostředí vzdělávání učitelů. Jde tedy o “stínování” kolegy z jiné instituce (zahraniční) za účelem studia jeho každodenních pracovních činností. Účastník sleduje jeho pracovní prostředí, metody a postupy a učí se, jak bude ty nejlepší postupy v daném oboru uplatňovat ve vlastní praxi.

Také dvě vyučující naší školy dostaly díky schválenému projektu Evropskou školou k větší konkurenceschopnosti (Erasmus+, klíčová aktivita 1) možnost obohatit svůj pedagogický rejstřík o nové metody, zkvalitnit svou výuku a tím zvýšit úroveň našeho gymnázia. V následujících řádcích pro vás shrnuly ty nejdůležitější poznatky a dojmy.

PhDr. Jana Sanitrová, 1.–8. březen 2015, Belgie

Strávila jsem týden na škole Kardinaal van Roey-Instituut v malém městečku Vorselaar, které se nachází asi 40 kilometrů od Antverp, centra belgické provincie Vlámsko. Ve srovnání s námi je to škola obrovská – téměř 1600 žáků, 200 učitelů, vlastní internát. Němčina se zde vyučuje jako třetí cizí jazyk – po francouzštině (druhý úřední jazyk Belgie) a angličtině.

Kolegu Ludo Jacobse, jehož práci jsem stínovala, jsem znala z dřívějšího eTwinningového projektu. Pracovali jsme tehdy ještě spolu se školami z Polska a Lotyšska na tématu „Working with Words“, což zahrnovalo různé aktivity prohlubující komunikační schopnosti žáků v němčině. Iniciátorem projektu byl právě belgický kolega, stejně jako autorem většiny aktivit, proto jsem se při volbě vhodného kandidáta pro stínování obrátila přímo na něj.

Ukázalo se, že to byla volba opravdu šťastná – pro pana Jacobse je němčina jeho jediným oborem, kterému se tedy může věnovat stoprocentně. Je autorem učebnice, podle níž se němčina vyučuje nejen na KVRI, ale v celém Vlámsku. Je zván jako přednášející na různé workshopy a přednášky, např. na univerzitu v Antverpách, kde přednáší budoucím učitelům němčiny.

A co jsem si z jeho hodin odnesla?

Především jsem se utvrdila v názoru, že pro úspěšný průběh výuky je velmi důležitá atmosféra v hodině: přátelská, příjemná, ale pracovní a korektní.

Učitel se žáky snažil už při jejich vstupu do třídy pozitivně naladit písničkou nějakého oblíbeného německého interpreta.

Dobrá učebnice je výhoda. A i když učební materiály, které se používají na naší škole, jsou čím dál lepší a v mnoha ohledech srovnatelné s učebnicí kolegy Jacobse, jejich elektronická verze v komfortnosti obsluhy i bohatství materiálu zatím zaostává.

Počítač a internet se ve sledovaných hodinách využíval mnohem více, než jsem např. sama dosud byla zvyklá (kolega využíval projekce i pro zápis hodiny – místo psaní na tabuli; zajímavé bylo využití aplikace pro dělení žáků do skupin).

Ve srovnání s námi se žáci KVRI mnohem méně „trápí“ gramatikou – ale v tomto bodě jsou oproti nám ve výhodě, neboť jejich mateřštinou je nizozemština, tedy jazyk němčině blízce příbuzný.

Kromě dojmů z vyučování jsem si z Belgie přivezla také vzpomínky na příjemné lidi, dobré jídlo a krásná historická města Antverpy a Gent, která jsem si také stačila prohlédnout. Myslím, že týden na KVRI obohatil nejen mne osobně, ale mým prostřednictvím také studenty naší školy, neboť navázané kontakty chceme dále rozvíjet.

Pred skolou

Mgr. Eva Virta, 12.–18. duben 2015, Hatanpään Lukio, Finsko

Hatanpään Lukio je vyšší střední škola – hudební gymnázium, se zhruba stejným počtem studentů jako naše škola – 370 studentů od 16 do 19 let. Ročně přijímá 32 talentovaných hudebníků, 12 divadelníků a 64 studentů se všeobecným zaměřením.

Nachází se na jihu Finska v Tampere,  nejlidnatějším skandinávském vnitrozemském městě s 350 000 obyvateli, rozkládajícím se mezi jezery Näsijärvi a Pyhäjärvi.

Kolegyni Piu Nyman, která zde vyučuje anglický a německý jazyk a jejíž práci jsem stínovala, jsem už znala jako učitelku své dcery z jejích dvou stáží, což mi pomohlo navázat s touto školou spolupráci pro náš schválený job-shadowingový projekt.

Po téměř roce především elektronických příprav jsem měla možnost 12.–18. dubna se nejen spolupodílet na 13 hodinách AJ a 2 hodinách NJ, ale také se zúčastnit workshopů a mnoha jiných aktivit mezinárodního setkání studentů a učitelů z Itálie, Francie, Lotyšska, Polska a Německa v rámci mobilit Erasmus +, které probíhaly ve stejném týdnu. Dostalo se mi vřelého přijetí nejen z řad p. ředitele Raimo Meriluoto a celého týmu finských kolegů, ale také úžasné spolupráce se studenty Lukio i komunikace se zahraničními hosty.

Úroveň vzdělanosti ve Finsku i školství samotného je v celosvětovém měřítku velmi vysoká a nejinak je tomu, jak jsem osobně zjistila, i v cizích jazycích. Angličtina se zde vyučuje jako druhý cizí jazyk po švédštině a stejně jako většina hlavních předmětů má za školní rok dotaci 120 hodin ve třech cyklech. Dalšími vyučovanými cizími jazyky jsou španělština, francouzština, němčina a finština pro cizince.

Naučila jsem se spoustu nových poznatků, informací a vědomostí nejen k výuce anglického a německého jazyka, ale i finštiny. Měla jsem možnost seznámit se s učebními materiály a pomůckami, které v Lukio používají, srovnávat finskou metodiku, styl učení, přípravu, způsoby hodnocení, vysoké komunikační schopnosti a reakce studentů. Neméně zajímavá byla i možnost si části hodin sama vést, konverzovat se studenty, diskutovat s nimi, vyprávět jim o České republice a naučit je pár základních komunikačních obratů, slov a vět v češtině. Rámcově jsem zjistila a mohla porovnat systém zkoušek i některé záležitosti týkající se jejich přípravy na maturitu.

Rovněž jsem se mohla zúčastnit spousty mimoškolních aktivit, jako např. návštěvy Univerzity v Tampere s přednáškou vývojáře počítačových her, premiéry muzikálu Viva L’Arte, který si studenti sami složili, nacvičili a předvedli – letos na počest svého mezinárodního projektu; dále konference vyučujících AJ i jednoho dne s nakladateli jazykových učebnic (obojí bohužel jen ve finštině).

Odnesla jsem si nejen spoustu dojmů a zážitků, ale především nově nabytých zkušeností, se kterými jsem se hned po příjezdu podělila se svými studenty v hodinách i kolegy v odpolední přednášce doplněné o foto, audio i video prezentace.

Mým cílem je neskončit jen u tohoto týdne, ale navázat a nadále rozvíjet další komunikaci nejen s Hatanpään Lukio, ale i s dalšími partnerskými školami nejen maily, ale i přes Skype, ( případně FlashMeeting,TeacherTube, YouTube, atd.)

Celou týdenní Job-shadowing mobilitu Erasmus + celkově hodnotím jako naprosto přínosnou ve všech úhlech pohledu, neshledala jsem žádnou zápornou stránku ani problém a podařilo se dosáhnout všech očekávaných cílů.

 

Erasmus Pyynikilla

Eva s last lesson ena7

 

Rychlý kontakt

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
 
 
+420 558 443 140
Datová schránka: z64jrq3
Elektronická podatelna: GFRY@po-msk.cz

Zřizovatel školy

Moravskoslezsky kraj logo

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

prispevkova_organizace_msk