Erasmus+

Evropskou školou k větší konkurenceschopnosti

Image

je název projektu naší školy, který byl schválen Evropskou unií na dvouleté období 2014–2016. Projekt se týká mobility vyučujících za účelem jejich profesního rozvoje a zároveň je odrazem snahy stát se evropskou školou, která bude připravovat své budoucí absolventy k dalšímu studiu na českých a zahraničních vysokých školách a dále zvětšovat jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Je rovněž vyústěním aktivního přístupu k sebevzdělávání a zdokonalování odborných a jazykových dovedností, které učitelé uplatňují a dále budou využívat ve výuce a k motivování žáků k aktivnímu zapojení se do vyučování, k účasti v národních a mezinárodních soutěžích a k vytváření evropského portfolia.

Cílem projektu je zvýšit efektivitu vyučovacího procesu v cizích jazycích a odborných předmětech, jako chemie, IVT, fyzika, matematika a biologie; ke zvyšování této efektivity budeme podporovat využívání IC technologií a metodu CLIL. Sebevzděláváním a užíváním moderních pomůcek a nových metodických postupů se zvýší prestiž učitelů a tím i školy. Pokud se tyto cíle podaří naplnit, stane se naše škola ještě přitažlivější pro žáky, jejich rodiče i její zaměstnance, a získá tak podporu veřejnosti. Projekt se týká celkem 13 mobilit zaměstnanců školy.

Co aktuálně probíhá v projektu ERASMUS+ ?

Erasmus+ – Exceptional Technique in Everyday Issues and More

Tímto názvem byl označen mezinárodní robotický projekt (odkaz na stránky projektu je zde), do kterého byly zapojeny kromě naší školy taky střední škola z Pola de Siero ve Španělskulyceum v Toulouse ve Francii a naše partnerská škola ve Friedlandu v Německu.

 

Webové stránky projektu

 

Projekt, který byl řízen naším gymnáziem, už končí, ale nekončí navázaná přátelství studentů a učitelů, zařazení programování robotů Lego MindStorms a 3D tiskárny v hodinách IVT na naší škole, kroužek programování a taky využití zkušeností získaných ze spolupráce zapojených škol a z mezinárodních setkání. (Tento projekt byl realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie. Za obsah publikací a sdělení odpovídají výlučně autoři. Publikace a sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.)

Během projektu proběhla setkání studentů a učitelů ve všech zúčastněných zemích -- u nás, ve Španělsku, ve Francii a v Německu. V rámci projektu bylo zorganizováno také šest dlouhodobých mobilit, o kterých se dozvíte na stránkách projektu, navíc televize Polar natočila reportáž o mobilitě (dlouhodobém pobytu) Španělky Nurii Parajón Noval na naší škole (od 9. minuty pořadu). K závěru projektu proběhla také vernisáž výstavy k tomuto projektu v Městské knihovně ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Na závěr projektu připravili naši španělští přátelé hru pomocí online nástroje Kahoot, naši studenti pak zábavný dotazník k problematice robotiky — zveme Vás na vyzkoušení obou těchto kvízů! Za podívanou stojí také třetí dějství Čapkova dramatu R.U.R. ztvárněné našimi studenty.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem studentům, kteří se do projektu zapojili, roboticky i anglicky, zahrát a natočit byť jen jedno dějství RUR nebylo snadné, někdy jsem byla příliš „uřvaná“, ale 3. A byla báječná, děkuji Kamilovi za nastříhaní videí, Daliborovi za spolupráci na projektovém webu, děkuji své kolegyni Míše Řehákové za báječnou spolupráci, a taky děkuji kolegům za zapojení do projektu, za CLIL v hodinách se španělskými studentkami Laurou a Nurií. Smekám klobouk, jste skvělí.

Soňa Macurová, koordinátorka projektu

Rychlý kontakt

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
 
 
+420 558 443 140
Datová schránka: z64jrq3
Elektronická podatelna: GFRY@po-msk.cz

Zřizovatel školy

Moravskoslezsky kraj logo

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

prispevkova_organizace_msk