Evropskou školou k větší konkurenceschopnosti

Image

je název projektu naší školy, který byl schválen Evropskou unií na dvouleté období 2014–2016. Projekt se týká mobility vyučujících za účelem jejich profesního rozvoje a zároveň je odrazem snahy stát se evropskou školou, která bude připravovat své budoucí absolventy k dalšímu studiu na českých a zahraničních vysokých školách a dále zvětšovat jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Je rovněž vyústěním aktivního přístupu k sebevzdělávání a zdokonalování odborných a jazykových dovedností, které učitelé uplatňují a dále budou využívat ve výuce a k motivování žáků k aktivnímu zapojení se do vyučování, k účasti v národních a mezinárodních soutěžích a k vytváření evropského portfolia.

Cílem projektu je zvýšit efektivitu vyučovacího procesu v cizích jazycích a odborných předmětech, jako chemie, IVT, fyzika, matematika a biologie; ke zvyšování této efektivity budeme podporovat využívání IC technologií a metodu CLIL. Sebevzděláváním a užíváním moderních pomůcek a nových metodických postupů se zvýší prestiž učitelů a tím i školy. Pokud se tyto cíle podaří naplnit, stane se naše škola ještě přitažlivější pro žáky, jejich rodiče i její zaměstnance, a získá tak podporu veřejnosti. Projekt se týká celkem 13 mobilit zaměstnanců školy.

Co aktuálně probíhá v projektu ERASMUS+ ?

Projekty Erasmus+ -- spolupráce se zahraničními školami

logo Erasmus plus titulni 485

V účasti na těchto projektech a v jejich organizování je naše škola výjimečně úspěšná. Jedná se o tyto projekty (řazeno od nejnovějších):

Digitální herbář

logo Erasmus nove 284

Jedním z výsledků mezinárodního projektu Teaching off the Beaten Path (Po nevyšlapaných cestičkách) je školní digitální herbář.

Výstava fotografií z mezinárodních projektových setkání projektu Erasmus+ 2017

EU logo 242

Naše škola uspořádala výstavu fotografií pořízených během čtyř mezinárodních setkání v rámci projektu školního partnerství KA2 Erasmus+, který nese název Teaching off the Beaten Path (Po nevyšlapaných cestičkách) a je zaměřen na výuku přírodních věd v terénu, především geologii, biologii a ekologii.

Nové zkušenosti, spousta zážitků a přátelství na celý život – náš pobyt ve Švédsku

Jpeg

Ve dnech 19. až 25. února jsme se společně s paní ředitelkou Schwarzovou, paní profesorkou Macurovou a Kupčovou zúčastnili posledního projektového setkání partnerských škol ve Švédsku. Biologicko-geologický projekt s názvem Teaching off the Beaten Path je financován Evropskou unií a zařazen do skupiny projektů Erasmu +.

Teaching off the Beaten Path potřetí (Po nevyšlapaných cestičkách) 9. 10. – 15. 10. 2016

2016 10 Finsko

V rámci projektu Erasmus+ jsme se zúčastnili týdenního studijního pobytu ve finské Lappeenrantě. Jednalo se již o třetí setkání s mezinárodní účastí. Díky ubytování ve finských rodinách jsme měli možnost se seznámit i s kulturou a životem Finů.

Rychlý kontakt

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí,
nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ:00601403
RED IZO: 600016251
 
 
+420 558 443 140
Datová schránka: z64jrq3
Elektronická podatelna: GFRY@po-msk.cz

Zřizovatel školy

Moravskoslezsky kraj logo

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
www.msk.cz

prispevkova_organizace_msk