... školní pěvecký sbor s téměř dvacetiletou tradicí

Zaměstnanci školy

Pedagogové

Ing. Petra Schwarzová – ZSV – ředitelka školy

PhDr. Jana Krenželoková – Čj, Nj – zástupkyně ředitelky

PaedDr. Šárka Šubertová – Z, Tv – výchovná poradkyně školy, zástupce TU 4. B

Mgr. Lucie Hoffmanová – ZSV, Tv – metodik prevence, třídní učitelka 1. A

Mgr. Lukáš Bjolek – M, F – třídní učitel 4. A

Mgr. Jan Blahuta – Čj, D – zástupce TU 2. B

Mgr. Dagmar Drábková – Čj, Vv – zástupce TU 1. A

Mgr. Danuše Eliášová – Ch, Bi – zástupce TU 4. A

PhDr. Zdeňka Genserová – Čj, Nj – třídní učitelka 6. A

RNDr. Miroslava Hermanová – M, Ch – zástupce TU 2. A

Mgr. Barbara Kijonková – Aj, ZSV – třídní učitelka 1. B

Mgr. Jan Lukša – Aj, Hv – třídní učitel 2. A

Mgr. Soňa Macurová – Frj, Aj, Šp – zástupce TU 3. A

Mgr. Aleš Nezhoda – M, F

Mgr. Kateřina Nitková – Čj, D

Mgr. Martin Pánek – Z, Tv – třídní učitel 5. A

Mgr. Magda Pavlicová – Nj, Tv – zástupce TU 6. A

Mgr. Jana Rosická – Rj

Mgr. Pavlína Rymlová – D, ZSV – třídní učitelka 3. A

Mgr. Dita Říhová – Frj, It – zástupce TU 1. B

Mgr. Blanka Sanytrová – Aj, ZSV – třídní učitelka 2. B

Mgr. Josef Svoboda – M, F, IVT – zástupce TU 3. B

Mgr. Irena Svobodová – M, F – třídní učitelka 4. B

Ing. Libuše Vašková – Bi – zástupce TU 5. A

Mgr. Eva Virta – Aj, Čj – třídní učitelka 3. B

Správní zaměstnanci

Bc. Jana Šmírová – ekonomka, personalistka a mzdová účetní školy

p. Věra Šindlerová, DiS. – asistentka vedení školy, matrikářka

p. Marta Kociánová – školnice a uklízečka

p. Ludmila Kurečková – uklízečka

p. Zdenka Mohelníková – uklízečka, správce tělocvičny

p. Olga Sedláková – uklízečka

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla