... tři naši studenti se zúčastnili národního kola lingvistické olympiády 2013

Výměnné pobyty

Výměny a spolupráce s německými školami

Naše škola pořádá od roku 1993 výměnné pobyty studentů (s ubytováním v rodinách) s partnerskými školami v Německu. V letech 1993-1998 byla naším partnerem reálná škola v Eppingenu (u Heidelbergu). Mezitím byly v roce 1996 v souvislosti s partnerstvím měst navázány kontakty s gymnáziem ve Friedlandu (u Neubrandenburgu) a výměny, zaměřené na sportovní aktivity, s touto školou probíhají od roku 1996 dodnes. V roce 2003, 2006 a 2014 se podařilo díky projektům p. Pavlicové a p. Sanitrové získat peníze na výměny z Fondu česko-německé budoucnosti. Někdy toto partnerství škol podporuje také občanské sdružení rodičů žáků našeho gymnázia GM-klub... (pro pokračování textu klikněte do článku nebo nadpisu)

Díky velmi dobré spolupráci měst i škol Frýdlant – Friedland mohli navíc naši studenti na partnerském gymnáziu v Německu absolvovat dvou- až tříměsíční bezplatný studijní pobyt. Této stáže se poprvé zúčastnily dvě naše studentky v roce 2005. V následujících letech se nám podařilo vyslat do Friedlandu ještě dalších 10 studentů a studentek, naposledy v květnu 2014.

Partnerství s gymnáziem Friedland umožnilo našim studentům také zapojení do mezinárodních projektů pořádaných v Německu, jako byl týdenní umělecký kurz 3x3, soutěž ve vaření nebo výtvarná soutěž.

Naší snahou je, aby všechny tyto aktivity vedly nejen ke zlepšení jazykových znalostí a k poznání jiné země, kultury, ale hlavně k navázání přátelství a k získání schopnosti vzájemné komunikace s našimi sousedy. Podle odezvy studentů má tato práce úspěch.

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla