... už několik let používáme na počítačích ve škole kromě operačního systému Windows také Linux (distribuce Ubuntu)

Úspěch v okresním kole středoškolské odborné činnosti

František Škola a Eliška Vaňková získali v okresním kole Středoškolské odborné činnosti první místo v oboru matematika a statistika.

Studenti tak zúročili téměř dvouletou stáž na katedře aplikované matematiky VŠB-TU v Ostravě. 

V současné době je velmi mnoho problémů ve vědě i technické praxi řešeno pomocí soustav lineárních rovnic. Popisy složitějších problémů však vedou k velmi velkým soustavám o mnoha neznámých. Kdybychom tyto velké soustavy počítali běžnými metodami, trvalo by jejich řešení velmi dlouhou dobu, a to i výkonným výpočetním strojům. Proto je třeba vyvinout metody, které nás dovedou k výsledku rychleji a efektivněji. Výsledky získané rychlejšími metodami jsou sice přibližné, ale po nastavení požadované přesnosti dostačující. Ve své práci se studenti zabývali efektivním řešením velkých soustav. Několik soustav rovnic popisujících reálné problémy a struktury testovali a určili tak efektivitu výpočetních metod. 

Děkujeme studentům za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla