... už 14 let pořádáme oblíbenou matematickou soutěž pro žáky 8. tříd ZŠ našeho regionu

Dalším vzděláváním k vyšší kvalitě školy

Také Gymnázium ve Frýdlantě nad Ostravicí vyslyšelo výzvu MŠMT z jara 2017 s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I a zpracovalo projekt, v němž klade největší důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků, a to zejména v oblasti společného vzdělávání (tzv. inkluze) a jazykové přípravy. Dále zapojení do projektu umožňuje poskytnout doučování žákům ohroženým školním neúspěchem a používat ve větší míře než dosud metodu CLIL, tedy Content and Language Integrated Learning.

Celková délka trvání projektu je dva roky (do července 2019). Projekt je spolufinancován z evropských zdrojů.

Jana Sanitrová, koordinátorka projektu

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla