... práce našich studentů - internetové stránky o procesu s dr. Miladou Horákovou

Hodiny „čtení“ na frýdlantském gymnáziu

Ano, všimli jste si správně, na Gymnáziu Frýdlant n. O. máme hodiny čtení! Pro upřesnění - probíhají tu tzv. čtenářské dílny. Jejich záměrem ovšem není návrat studentů do některé z tříd 1. stupně ZŠ a „oprašování“ základních čtenářských dovedností, ale širší rozvoj čtenářství a podpora čtenářské gramotnosti. K té náleží nejen doslovné porozumění textu, nýbrž i jeho kritické hodnocení, sdílení interpretace textu s dalšími čtenáři, dovednost reflektovat záměr vlastního čtení i schopnost využívat četbu k dalšímu seberozvoji. Žáci, kteří pravidelně čtou a vědomě rozvíjejí zmíněné schopnosti a dovednosti, mají mnohem větší pravděpodobnost, že dosáhnou výrazných vzdělávacích úspěchů na střední a později i na vysoké škole.

Jak čtenářské dílny na gymnáziu vypadají? Jsou součástí výuky českého jazyka v prvních ročnících čtyřletého a šestiletého vzdělávacího cyklu, konají se jednou až dvakrát za měsíc. Jde o vyučovací hodiny, které mají zcela jinou podobu než tradiční výuka – žáci vědí, že je nečeká zkoušení ani domácí úkoly, nepotřebují učebnice; donesou si pouze knihu ke čtení, kterou si sami zvolili. Hlavní náplní čtenářských dílen je právě tiché soustředěné čtení. Žáci se pohodlně usadí kdekoli ve třídě (třeba i na koberci na podlaze) a po zaznění signálu, kterým je vhodně zvolená krátká melodie (např. úryvek Debussyho skladby), nikým nerušeni samostatně 20 až 25 minut čtou. Čtení předchází zadání úkolu souvisejícího s tématem dané čtenářské dílny, který pak ve zbývajícím čase studenti plní. Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na práci s postavami příběhu, zabývají se myšlenkovým rozborem textu, kompozicí knihy, vypravěčem apod. Po ukončení četby následuje společná diskuse o přečteném úryvku a záznam informací do čtenářských deníčků.

Studenti si na čtenářské dílny brzy přivykli a bez problému respektují pravidla, která jsou v těchto hodinách zavedena (ostatně sami se na jejich sestavování podíleli). Na čtenářské dílny se těší a naprostá většina z nich je vnímá jako přínosné. Svědčí o tom i následující ukázky hodnoticích komentářů, o něž byli žáci v průběhu projektu požádáni.

Jak hodnotíte hodiny čtenářských dílen? Motivovaly vás k četbě knih?

„Ano, čtenářské dílny mě motivovaly, začala jsem trochu více přemýšlet o knihách.“

„Čtenářské dílny mě hrozně baví. Rozhodně mě to motivovalo a líbí se mi, že pokaždé přečtu více stránek. Dále se mi líbí, že knížku postupně rozebíráme a zaobíráme se různými částmi příběhu. Je to super!“

„Čtenářské dílny mě docela baví, ale mnohem raději čtu doma. Byly pro mě přínosem v tom, že jsem se dozvěděla o dalších dobrých knihách, které bych si ráda přečetla.“

„Hodiny se mi líbily, protože díky nim jsem měl čas číst.“

Realizace čtenářských dílen je jednou z klíčových aktivit výzvy č. 56, jež byla vyhlášena v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Protože se naše škola do tohoto programu zapojila a zareagovala na zmíněnou výzvu, získala kromě jiného i finanční prostředky na nákup přibližně dvou stovek nových knih do žákovské knihovny školy. Mohli jsme tak už poměrně bohatý inventář knihovny rozšířit o tituly, které jsme si dosud nemohli dovolit např. pro jejich vysokou cenu. Nakoupili jsme knihy z oblasti umělecké a odborné literatury, „povinnou četbu“ k maturitě i beletrii zábavnou – detektivky, knihy z okruhu fantasy a scifi, komiksy…

Pozitivní zkušenosti s našimi studenty v hodinách čtenářských dílen ukazují, že mnozí pochopili, jak je dobré vybrat si z množství aktivit, které dnešní doba nabízí, právě čtení - může jim poskytnout působivý zážitek a zároveň umožnit efektivnější studium.

Nejspíš se není třeba obávat, že by na nově pořízené knihy v gymnaziální knihovně usedal prach.

Mgr. Jana Myslikovjanová

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla