... 1. místo v okresním kole dějepisné olympiády Mladý historik obsadila naše studentka Jana Menšíková

Hodiny „čtení“ na frýdlantském gymnáziu

Ano, všimli jste si správně, na Gymnáziu Frýdlant n. O. máme hodiny čtení! Pro upřesnění - probíhají tu tzv. čtenářské dílny. Jejich záměrem ovšem není návrat studentů do některé z tříd 1. stupně ZŠ a „oprašování“ základních čtenářských dovedností, ale širší rozvoj čtenářství a podpora čtenářské gramotnosti. K té náleží nejen doslovné porozumění textu, nýbrž i jeho kritické hodnocení, sdílení interpretace textu s dalšími čtenáři, dovednost reflektovat záměr vlastního čtení i schopnost využívat četbu k dalšímu seberozvoji. Žáci, kteří pravidelně čtou a vědomě rozvíjejí zmíněné schopnosti a dovednosti, mají mnohem větší pravděpodobnost, že dosáhnou výrazných vzdělávacích úspěchů na střední a později i na vysoké škole.

Jak čtenářské dílny na gymnáziu vypadají? Jsou součástí výuky českého jazyka v prvních ročnících čtyřletého a šestiletého vzdělávacího cyklu, konají se jednou až dvakrát za měsíc. Jde o vyučovací hodiny, které mají zcela jinou podobu než tradiční výuka – žáci vědí, že je nečeká zkoušení ani domácí úkoly, nepotřebují učebnice; donesou si pouze knihu ke čtení, kterou si sami zvolili. Hlavní náplní čtenářských dílen je právě tiché soustředěné čtení. Žáci se pohodlně usadí kdekoli ve třídě (třeba i na koberci na podlaze) a po zaznění signálu, kterým je vhodně zvolená krátká melodie (např. úryvek Debussyho skladby), nikým nerušeni samostatně 20 až 25 minut čtou. Čtení předchází zadání úkolu souvisejícího s tématem dané čtenářské dílny, který pak ve zbývajícím čase studenti plní. Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na práci s postavami příběhu, zabývají se myšlenkovým rozborem textu, kompozicí knihy, vypravěčem apod. Po ukončení četby následuje společná diskuse o přečteném úryvku a záznam informací do čtenářských deníčků.

Studenti si na čtenářské dílny brzy přivykli a bez problému respektují pravidla, která jsou v těchto hodinách zavedena (ostatně sami se na jejich sestavování podíleli). Na čtenářské dílny se těší a naprostá většina z nich je vnímá jako přínosné. Svědčí o tom i následující ukázky hodnoticích komentářů, o něž byli žáci v průběhu projektu požádáni.

Jak hodnotíte hodiny čtenářských dílen? Motivovaly vás k četbě knih?

„Ano, čtenářské dílny mě motivovaly, začala jsem trochu více přemýšlet o knihách.“

„Čtenářské dílny mě hrozně baví. Rozhodně mě to motivovalo a líbí se mi, že pokaždé přečtu více stránek. Dále se mi líbí, že knížku postupně rozebíráme a zaobíráme se různými částmi příběhu. Je to super!“

„Čtenářské dílny mě docela baví, ale mnohem raději čtu doma. Byly pro mě přínosem v tom, že jsem se dozvěděla o dalších dobrých knihách, které bych si ráda přečetla.“

„Hodiny se mi líbily, protože díky nim jsem měl čas číst.“

Realizace čtenářských dílen je jednou z klíčových aktivit výzvy č. 56, jež byla vyhlášena v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Protože se naše škola do tohoto programu zapojila a zareagovala na zmíněnou výzvu, získala kromě jiného i finanční prostředky na nákup přibližně dvou stovek nových knih do žákovské knihovny školy. Mohli jsme tak už poměrně bohatý inventář knihovny rozšířit o tituly, které jsme si dosud nemohli dovolit např. pro jejich vysokou cenu. Nakoupili jsme knihy z oblasti umělecké a odborné literatury, „povinnou četbu“ k maturitě i beletrii zábavnou – detektivky, knihy z okruhu fantasy a scifi, komiksy…

Pozitivní zkušenosti s našimi studenty v hodinách čtenářských dílen ukazují, že mnozí pochopili, jak je dobré vybrat si z množství aktivit, které dnešní doba nabízí, právě čtení - může jim poskytnout působivý zážitek a zároveň umožnit efektivnější studium.

Nejspíš se není třeba obávat, že by na nově pořízené knihy v gymnaziální knihovně usedal prach.

Mgr. Jana Myslikovjanová

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla