... v únoru 2013 nás navštívili studenti partnerského Gymnázia ve Friedlandu v Německu

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2021/2022

Přijímací řízení se řídí aktuální legislativou. Jelikož v době zveřejnění tohoto textu (listopad 2020) přesná podoba přijímacího řízení není známa, můžeme zde uvést pouze nesporné skutečnosti:

  1. Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat jednu třídu v šestiletém a jednu třídu ve čtyřletém studijním programu, obě budou mít po třiceti žácích.
  2. Prvním cizím jazykem bude v obou třídách angličtina, druhý cizí jazyk si žáci vyberou z nabídky němčina/francouzština/španělština.
  3. Přihlášky ke studiu se přijímají do 1. března 2021.
  4. Termíny přijímacích zkoušek byly stanoveny takto:
    • Čtyřleté gymnázium: 1. termín: pondělí 12. dubna 2021, 2. termín: úterý 13. dubna 2021
    • Šestileté gymnázium: 1. termín: středa 14. dubna 2021, 2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021
  5. Budeme pořádat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám v rozsahu 10 hodin matematika a 10 hodin český jazyk, a to po dobu pěti týdnů před přijímacími zkouškami. Elektronická přihláška bude k dispozici na webové stránce gymnázia od ledna 2021.

Pro další informace o přijímacím řízení doporučujeme odpovídající stránky MŠMT

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla