... náš tým se několik let výborně umísťuje v celorepublikové matematické soutěži Náboj

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky – výsledky a přijatí uchazeči, 20. 5. 2021

Výsledky přijímacích zkoušek – čtyřleté studium

Výsledky přijímacích zkoušek – čtyřleté studium – přijatí uchazeči

Výsledky přijímacích zkoušek – šestileté studium

Výsledky přijímacích zkoušek – šestileté studium – přijatí uchazeči

Informace o přijímacím řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2021/2022

 1. Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat jednu třídu v šestiletém a jednu třídu ve čtyřletém studijním programu, obě budou mít po třiceti žácích.
 2. Prvním cizím jazykem bude v obou třídách angličtina, druhý cizí jazyk si žáci vyberou z nabídky němčina/francouzština/španělština.
 3. Přihlášky ke studiu se přijímají do 1. března 2021.
 4. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám se vzhledem k vývoji epidemické situace letos nekonají.
 5. Termíny přijímacích zkoušek byly změněny – přesunuty:
  • Čtyřleté gymnázium: 1. termín: pondělí 3. května 2021, 2. termín: úterý 4. května 2021
  • Šestileté gymnázium: 1. termín: středa 5. května 2021, 2. termín: čtvrtek 6. května 2021
 6. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 20. května 2021 po 10. hodině. V době od 7:00–10:00 hodin lze na sekretariátu školy možno nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

Doporučujeme

Nutnost koronavirového testování před přijímacími zkouškami

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 se uchazeči o vzdělávání umožní přítomnost u přijímací zkoušky, pouze pokud

 • nemá příznaky onemocnění COVID-19 a
 • doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek antigenního testu provedeného v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Uchazeč je oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení podrobit se testování ve škole, ve které je žákem, a tato škola je povinna provést na jeho žádost preventivní test ve škole a vydat o výsledku testu doklad. Tento doklad lze nahradit:

 1. dokladem o tom, že uchazeč prodělal COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní,
 2. dokladem o negativním výsledku PCR testu provedeného v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky,
 3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování, pokud od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dnů.

Pokud uchazeč požadovaný doklad nepředloží, účast na přijímací zkoušce mu nebude umožněna.

Kritéria přijímacího řízení 2021/22

 

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla