... naši studenti se účastní několikaměsíčních studijních pobytů v německém Friedlandu

Maturita 2020

Sdělením MŠMT ze dne 29. srpna 2019 byly určeny termíny pro konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020.
Písemné zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků se budou konat 8. a 30. dubna 2020, didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat v pracovních dnech v období od 2. do 6. května 2020 (podrobně rozpracované jednotné zkušební schéma písemných zkoušek zveřejní MŠMT nejpozději 15. ledna 2020).
Ústní zkoušky společné části MZ a profilové zkoušky se budou konat 18.–21. května 2020. Slavnostní předávání maturitního vysvědčení proběhne v Janáčkově síni dne 27. května 2020, a to v 15:00 (4. B) a 16:00 (6. A) hodin.

Společná část maturitní zkoušky

 • 2 povinné zkoušky:
  1. český jazyk a literatura (ústní zkouška + didaktický test + písemná práce)
  2. cizí jazyk (ústní zkouška + didaktický test + písemná práce) nebo matematika (didaktický test)
 • max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky cizí jazyk, matematika

Profilová část maturitní zkoušky

 • 2 povinné zkoušky z  nabídky:
  • Anglický jazyk
  • Německý jazyk
  • Španělský jazyk
  • Ruský jazyk
  • Základy společenských věd
  • Dějepis
  • Zeměpis
  • Matematika
  • Fyzika
  • Biologie
  • Chemie
  • Hudební výchova
  • Výtvarná výchova
  • Informatika a výpočetní technika

 • max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:
  • Anglický jazyk
  • Německý jazyk
  • Španělský jazyk
  • Ruský jazyk
  • Základy společenských věd
  • Dějepis
  • Zeměpis
  • Matematika
  • Fyzika
  • Biologie
  • Chemie
  • Hudební výchova
  • Výtvarná výchova
  • Informatika a výpočetní technika

Profilové zkoušky se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Žák si pro profilovou zkoušku nemůže vybrat předmět, z něhož skládal zkoušku ve společné části MZ.
Přihlášky k maturitní zkoušce musí žáci podat nejpozději do 2. prosince 2019.

Školní seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka najdete zde.

Další podrobnosti a aktuální informace k maturitní zkoušce sledujte na https://maturita.cermat.cz.

Maturitní okruhy jednotlivých předmětů

Ing. Petra Schwarzová, ředitelka školy

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla