... naši studenti několikrát zvítězili v ústředním kole Středoškolské odborné činnosti

Maturita 2019

Průběh a způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu ve Frýdlantě nad Ostravicí ve školním roce 2018-2019

Sdělením MŠMT ze dne 30. srpna 2018 byly určeny termíny pro konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2019.
Písemné zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků se budou konat 10. a 11. dubna 2019, didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat v pracovních dnech v období od 2. do 10. května 2019 (podrobně rozpracované jednotné zkušební schéma písemných zkoušek zveřejní MŠMT nejpozději 15. ledna 2019).
Ústní zkoušky společné části MZ a profilové zkoušky se budou konat 20.–23. května 2019. Slavnostní předávání maturitního vysvědčení proběhne v Janáčkově síni dne 29. května 2019, a to v 15:00 (4. B) a 16:00 (6. A) hodin.

Společná část maturitní zkoušky

 • 2 povinné zkoušky:
  1. český jazyk a literatura (ústní zkouška + didaktický test + písemná práce)
  2. cizí jazyk (ústní zkouška + didaktický test + písemná práce) nebo matematika (didaktický test)
 • max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky cizí jazyk, matematika

Profilová část maturitní zkoušky

 • 2 povinné zkoušky z  nabídky:
  • Anglický jazyk
  • Německý jazyk
  • Francouzský jazyk
  • Španělský jazyk
  • Ruský jazyk
  • Základy společenských věd
  • Dějepis
  • Zeměpis
  • Matematika
  • Fyzika
  • Biologie
  • Chemie
  • Hudební výchova
  • Výtvarná výchova
  • Informatika a výpočetní technika

 • max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:
  • Anglický jazyk
  • Německý jazyk
  • Francouzský jazyk
  • Španělský jazyk
  • Ruský jazyk
  • Základy společenských věd
  • Dějepis
  • Zeměpis
  • Matematika
  • Fyzika
  • Biologie
  • Chemie
  • Hudební výchova
  • Výtvarná výchova
  • Informatika a výpočetní technika

Profilové zkoušky se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Žák si pro profilovou zkoušku nemůže vybrat předmět, z něhož skládal zkoušku ve společné části MZ.
Přihlášky k maturitní zkoušce musí žáci podat nejpozději do 1. prosince 2018.

Školní seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka najdete zde.

Další podrobnosti a aktuální informace k maturitní zkoušce sledujte na www.novamaturita.cz.

Maturitní okruhy jednotlivých předmětů

Ing. Petra Schwarzová, ředitelka školy

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla