... naši studenti zvítězili v Gastrosoutěži Bonjour la France 2013, pořádané Francouzskou aliancí v Ostravě

Maturitní zkoušky 2021

Na základě OOP MŠMT z 15. března 2021 (viz https://www.msmt.cz/ministerstvo/uredni-deska) informujeme o aktualizované podobě maturitních zkoušek v letošním školním roce.

Společná část

- didaktické testy ze dvou předmětů, ČJL a MA/AJ
- čas na vypracování testů byl navýšen - v ČJL na 85 min, v AJ na 110 min a v MA na 135 min (čas na vypracování nepovinného DT z matematiky rozšiřující navýšen není)
- termín didaktických testů se posunul na 24.–26. května

Profilová část
- ústní zkouška z ČJL a z AJ navázané na zkoušku ve společné části je nepovinná; žák, který ji chce vykonat, to musí sdělit písemně ředitelce školy do 30. dubna 2021
- žáci, kteří se přihlásí k nepovinné ústní zkoušce z ČJL, mohou odevzdat svůj seznam literárních děl ke zkoušce až do 30. dubna 2021
- další dvě profilové zkoušky zůstávají beze změny
- termín ústních maturitních zkoušek se posunul na 1.–4. června 2021

Harmonogram
19. 5. - předání vysvědčení za závěrečný ročník studia
20., 21., 27., 28., 31. 5. - 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na maturitní zkoušku
24. 5. - DT z MA a AJ
25. 5. - DT z ČJL
26. 5. - DT z matematiky rozšiřující
1.–4. 6. - ústní MZ

Další informace naleznete na výše uvedené webové stránce a také na vzdělávacím webu edu.cz (https://www.edu.cz/hlavni-body-uprav-maturit-zaverecnych-zkousek-a-absolutorii-ve-skolnim-roce-2020-2021/).

Základní informace o maturitních zkouškách v roce 2021 podle novelizované vyhlášky

Společná část maturitní zkoušky

 • 2 povinné zkoušky:
  1) český jazyk a literatura (didaktický test)
  2) cizí jazyk (didaktický test) nebo matematika (didaktický test)
 • max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující

Profilová část maturitní zkoušky

 • 2 povinné zkoušky z  nabídky:
  • Anglický jazyk
  • Německý jazyk
  • Španělský jazyk
  • Francouzský jazyk
  • Základy společenských věd
  • Dějepis
  • Zeměpis
  • Matematika
  • Fyzika
  • Biologie
  • Chemie
  • Hudební výchova
  • Výtvarná výchova
  • Informatika a výpočetní technika

 • max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:
  • Anglický jazyk
  • Německý jazyk
  • Španělský jazyk
  • Francouzský jazyk
  • Základy společenských věd
  • Dějepis
  • Zeměpis
  • Matematika
  • Fyzika
  • Biologie
  • Chemie
  • Hudební výchova
  • Výtvarná výchova
  • Informatika a výpočetní technika

Profilové zkoušky se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Žák si pro profilovou zkoušku nemůže vybrat předmět, z něhož skládal zkoušku ve společné části MZ.
Přihlášky k maturitní zkoušce musí žáci podat nejpozději do 1. prosince 2020.


Školní seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka najdete zde.

Další podrobnosti a aktuální informace k maturitní zkoušce sledujte na https://maturita.cermat.cz.

Maturitní okruhy jednotlivých předmětů

Ing. Petra Schwarzová, ředitelka školy

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla