... zahraniční zájezdy studentů do zemí Evropy i do USA

GM klub

Občanské sdružení GM klub bylo ustaveno v druhé polovině devadesátých let. Sdružuje převážně rodiče žáků, popř. příznivce gymnázia – má tedy podobnou funkci jako bývalé SRPŠ. Na účtu občanského sdružení se scházejí finanční prostředky z různých zdrojů – z každoročních příspěvků rodičů, ze sponzorských darů nebo z výtěžku kulturních či společenských akcí gymnázia (např. ze Studentského plesu školy). GM klub pak veškeré finance rozděluje opět jen a jen ve prospěch školy a studentů – podporuje jejich rozmanité aktivity (soutěže, kulturní či sportovní činnost žáků, kurzy, pobyty...), popř. pomáhá škole při nákupu pomůcek, knih (odborných pro učitelskou i beletrie pro žákovskou knihovnu), audiovizuální techniky apod. Od doby založení získala škola od klubu finanční příspěvky, vybavení a pomůcky v hodnotě téměř 2 miliónů korun.

Obecným krédem sdružení je především nákup učebních pomůcek a podpora akcí, které se týkají většiny studentů, a dále reprezentace školy na veřejnosti. GM klub se schází 3 – 4 x ročně, jako hosté se schůzek vždy zúčastňují i ředitel a zástupce školy, popř. různí vyučující, kteří sem přicházejí objasňovat členům požadavky jednotlivých předmětových komisí.

Ve školním roce 2017-18 má spolek 12 členů. Předsedou GM klubu je Mudr. Martin Švébiš. Vedení gymnázia považuje činnost tohoto sdružení za smysluplnou, spolupráce obou je vzájemná, je pro školu přínosem.

IČO: 68334516

Číslo účtu27-0619760257/0100

Členové GM KLUBu při Gymnáziu Frýdlant n. O.

Vedení GM KLUBu

předseda: Mudr. Martin Švébiš (mail @ martinsvebis . cz)
pokladní (ekonom): Věra Šindlerová, DiS.

Aktuální dokumenty

Darovací smlouvy

Archiv dokumentů

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla