... v celostátním kole soutěže v anglickém jazyce a konverzaci obsadila Veronika-Elisabet Virta 2. místo, v kraji byla první

Aktuality

COVID-19 – vyhlášení ředitelského volna

Na doporučení KHS vyhlašujeme od zítřka (15. 9.) do pátku (18. 9.) ředitelské volno.

V pátek od 8:00 proběhne v prostorách školy hromadné testování pedagogů a vybraných tříd (1. B, 2. B a 4. B celé, z 2. A, 3. A a 4. A jen žáci, kteří mají VV, a z 6. A jen žáci, kteří chodí do estetického semináře). Výsledky z testování budou známy o následujícím víkendu, poté budeme informovat veřejnost o dalším postupu.

Prosíme všechny žáky (rovněž ze tříd výše nevyjmenovaných), aby sledovali svůj zdravotní stav a při objevení jakéhokoliv podezřelého příznaku (zvýšená teplota, suchý kašel, ztráta chuti či čichu) kontaktovali svého obvodního lékaře.

V případě nutnosti lze školu kontaktovat e-mailem, prostřednictvím Bakalářů nebo na mobilním čísle 733 612 928.

Vedení gymnázia

COVID-19 – aktualizace 14. 9.

KHS nás informovala o jednom dalším pozitivně testovaném pedagogovi, v souvislosti s tím byla nařízena karanténa dvěma učitelům. Probíhá trasování, odchod dalších osob do karantény je možný.

COVID-19 – aktuální informace (13. 9.)

Byli jsme informováni Krajskou hygienickou stanicí o výskytu nemoci způsobené virem
Covid-19 na našem gymnáziu. Podle KHS byl pozitivně testován jeden náš pedagog a následkem toho byla nařízena karanténa dalším čtyřem pedagogům a sedmi žákům. Provoz školy zatím není omezen, samozřejmě je nutno striktně dodržovat hygienické předpisy.

Vyhlášení karantény je pouze v pravomoci KHS (viz odpovídající metodický pokyn MŠMT).

O vývoji situace Vás budeme nadále informovat.

Vedení školy

Návštěva německých studentů u nás (září 2020)

Návštěva studentů z partnerské školy je z důvodu současné epidemiologické situace zrušena. 

Video z předávání maturitních vysvědčení

Podívejte se na pěkné video z předávání maturitních vysvědčení maturantům naší školy, které natočila a publikovala Moravskoslezská regionální televize Polar (Frýdlantský miniexpres ze 23. 6. 2020). Oslovení studenti v reportáži naši školu a profesorský sbor chválí :-)

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla