... náš student Josef Svoboda je laureátem ceny Praemium Bohemiae

Aktuality

Adaptační kurz 2020

K prvním ročníkům na našem gymnáziu neodmyslitelně patří i adaptační kurz. Letos tento „seznamovák“ pro žáky tříd 1. A a 1. B proběhl ve dnech 3.–8. 9. 2020 v prostorách naší školy.

Mimořádné opatření k výuce ve dnech 5. 10. až 16. 10.

Na základě mimořádného opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě sděluje vedení gymnázia žákům a jejich rodičům, že od 5. do 18. října 2020 je nařízeno omezení provozu školy, a to následujícím způsobem:

 1. Nižší stupeň víceletého gymnázia (třídy 1. A a 2. A) se bude učit podle běžného rozvrhu prezenčně.
 2. Vyšší stupeň víceletého gymnázia a čtyřleté gymnázium přecházejí na povinnou distanční výuku. Bude pro ně připraven zvláštní rozvrh online hodin a kromě toho budou samostatně pracovat v prostředí Google Classroom.

Výňatek z příslušného mimořádného opatření viz níže:

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (…) nařizuje (…)

 1. omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou
  • povinné školní docházky;
  • praktického vyučování a praktické přípravy;
  • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
  • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
  • praktických škol jednoletých a dvouletých.

Ples 2021

Ples školy je přesunut na 12. března 2021. Vstupenky zakoupené pro rok 2020 zůstávají v platnosti pro ples v roce 2021. 

COVID-19 – aktualizace 21. 9.

Výsledky hromadného testování potvrdily přítomnost koronaviru u celkem osmi žáků gymnázia, a to ze čtyř tříd (konkrétní informace ve školním e-mailu). Tyto třídy zůstávají až do pátku 25. 9. v karanténě a budou vzdělávány distančně. 

U žádného dalšího pedagoga se přítomnost viru neprokázala.

Evropský den jazyků – Speak-dating

Zapojme se do letošní oslavy Evropského dne jazyků, který se slaví každoročně 26. září.

Letošní speak-dating se koná již v úterý 22. září od 16:00 do 20:00. Jedná se o 6minutové mini lekce 35 evropských a světových jazyků, které letos proběhnou výjimečně online, takže je možné se připojit odkudkoli.

Stačí si zaregistrovat zvolený jazyk a časový interval a pak už se jen připojit pomocí zaslaného odkazu. Rezervace probíhají zde: http://bit.ly/rezervace-denjazyku

Kromě nejčastěji vyučovaných jazyků si mohou pedagogové a studenti vyzkoušet třeba vietnamštinu, ukrajinštinu, indonéštinu, grónštinu, rómštinu nebo třeba katalánštinu. Každý účastník si může rezervovat nejvýše tři jazyky.

COVID-19 – aktualizace 18. 9.

Byl nahlášen jeden další pozitivní žák.

KHS prodloužila karanténu pedagogů a žáků gymnázia do 21. 9., v souvislosti s tím bylo rovněž do pondělí prodlouženo ředitelské volno.

Mimořádné opatření

V souladu s mimořádným opatřením MZ ze 17. září 2020 jsou žáci a učitelé gymnázia po obnovení výuky povinni zakrývat si po celou dobu vyučování ve všech prostorách školy dýchací cesty rouškou (celý text nařízení zde: https://www.msmt.cz/file/53853/).

COVID-19 – aktualizace 17. 9.

Byli jsme informováni o jednom pozitivně testovaném žáku. Důsledky pro třídu/školu budou oznámeny až po vyhodnocení zítřejšího hromadného testování.

KHS nás upozornila, že výsledky testů vzhledem k momentální velké vytíženosti laboratoře nemusí být u všech testovaných zpracovány během víkendu, jak nám bylo původně slíbeno. Z tohoto důvodu vyhlašujeme ještě na pondělí 21. 9. ředitelské volno.

COVID-19 – aktualizace 15. 9.

Po obdržení nařízení KHS v písemné podobě upřesňujeme, že níže uvedené třídy a pedagogové se do 19. 9. nacházejí v karanténě. Všichni budou pracovníky KHS, úz. prac. Frýdek-Místek, telefonicky kontaktováni.

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla