... nastudovali jsme divadelní hru Vyrozumění Václava Havla a zahráli jsme ji i v Praze

Aktuality

Prohlášení o přístupnosti

Povinné požadavky na obsah

Provozovatel tohoto webu se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tuto doménu gymfrydl.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Podle pokynů krajského úřadu umísťujeme nové textové přílohy zásadně v otevřených formátech .pdf nebo .odt.

  • Pro zobrazení dokumentů ve formátu .pdf je třeba mít nainstalovaný některý prohlížeč pdf dokumentů (např. Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe, prohlížeč Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většinu dokumentů ve formátu PDF je nyní také možné přímo zobrazit v běžných internetových prohlížečích.
  • Pro zobrazení a popř. i úpravy souborů .odt je možné použít běžné textové editory, především Writer z kancelářských balíků Libre Office nebo z Open Office, Google Docs z balíku Google Office nebo Word z balíku Microsort Office.

Starší dokumenty na webu mohou být ještě v uzavřeném formátu .doc nebo .docx (z textového editoru Word), kterému bychom se už měli na webu vyhnout. Takovéto soubory dokáží ale zobrazit a editovat ostatní výše uvedené textové editory.

Stejné zásady platí pro soubory tabulkového procesoru: nově vkládáme pouze soubory v otevřeném formátu .ods (tabulkový procesor Calc z balíku Libre Office nebo Open Office), případné dříve vložené soubory formátu .xls nebo .xlsx (Excel z balíku Microsoft Office) je možno otevřít v dalších tabulkových procesorech jako výše uvedený Calc nebo Google Sheets z balíku Google Office.

Každopádně se snažíme o zmírňování nebo odstraňování bariér a o nevytváření bariér nových.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 29. 5. 2021

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt na provozovatele:

Vaše prosby o pomoc se zpřístupněním obsahu nebo případné náměty či informace o problémech při zobrazování těchto stránek můžete zaslat na adresu:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informace o možnosti vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dodatek k opatření obecné povahy, č. j. MSMT-4337/2021-8 ze dne 7. května 2021, a stanovilo možnost účasti na náhradním termínu uchazečům, kteří se z jakéhokoli důvodu neúčastnili obou termínů JPZ na jedné škole, a dále stanovilo možnost zpětvzetí zápisového lístku v případě účasti na náhradním termínu přijímacích zkoušek.

Podrobnosti viz Opatření obecné povahy – přijímací zkoušky – dodatek, MŠMT ČR (msmt.cz)

Virtuální mobilita v Portugalsku

3D model návrhu centra města, vytvořený a vytištěný našimi studenty

Ačkoliv už čtvrtý měsíc probíhá výhradně distanční výuka, naši studenti zvládli dokončit druhý virtuální běh a zúčastnit se projektového setkání v Portugalsku, i když jen online.

V cíli: Finsko, Lappeenranta

Mapa společného běhu, vpravo poslední bod: Leppeenranta

Tento týden jsme dokončili druhý virtuální běh. Tentokrát jsme zorganizovali mezinárodní akci, do které se zapojily kromě našeho gymnázia i partnerské školy Escola Secundária José Saramago v Mafře v Portugalsku, IES Escultor Juan de Villanueva v Pole de Siero v Asturii (Španělsko) a Lappeenrannan Lyseo Upper Secondary School in Lappeenrantě ve Finsku. V rámci projektu Erasmus+ The Town I want to Live in: A Sustainable Approach všechny čtyři školy „běžely“ z Portugalska do Finska přes Španělsko a Českou republiku.

Trasa virtuálního běhu měřila 6 495 km, začali jsme 10. března a po 33 dnech jsme doběhli do cíle. A jak takový virtuální běh probíhá? 

Aktuální informace pro uchazeče o vzdělávání

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 se uchazeči o vzdělávání umožní přítomnost u přijímací zkoušky, pouze pokud

  • nemá příznaky onemocnění COVID-19 a
  • doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek antigenního testu provedeného v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Uchazeč je oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení podrobit se testování ve škole, ve které je žákem, a tato škola je povinna provést na jeho žádost preventivní test ve škole a vydat o výsledku testu doklad. Tento doklad lze nahradit:

  1. dokladem o tom, že uchazeč prodělal COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní,
  2. dokladem o negativním výsledku PCR testu provedeného v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky,
  3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování, pokud od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dnů.

Pokud uchazeč požadovaný doklad nepředloží, účast na přijímací zkoušce mu nebude umožněna.

Aktualizované informace k maturitě 2021

Na základě OOP MŠMT z 15. března 2021 (viz https://www.msmt.cz/ministerstvo/uredni-deska) informujeme o aktualizované podobě maturitních zkoušek v letošním školním roce.

Vstupenky na ples

Peníze za vstupenky na ples budou vypláceny v hotovosti v budově školy, až to situace dovolí. O přesném termínu budeme zájemce včas informovat.

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla