... účastníme se mnoha charitativních akcí

Aktuality

Němčina online

Ráda bych se ještě vrátila k nedávné době distanční výuky. Naši němčináři již několik let spolupracují s katedrou germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Během pandemie jsme využili nabídky německé lektorky Christin, která připravila pro studenty 5. A zajímavou online hodinu týkající se reálií německy mluvících zemí, konkrétně šlo o téma Essen.

Jak můžete vidět na následujících obrázcích, lektorka nejdříve vyzvala studenty, aby spojili fotografie typických pokrmů s německými názvy, pak se jich ptala na jejich oblíbené jídlo. V další části hodiny...

V další části hodiny byli účastníci rozděleni do skupin (tzv. Breakout rooms), ve kterých tvořili krátké minidialogy a objednávali si občerstvení ve virtuální kavárně. Na závěr lekce přiřazovali žáci v hravé aplikaci „learningapps“ krajové pokrmy k jednotlivým oblastem Německa, Rakouska a Švýcarska.

Hodina rychle utekla, studenti si vyzkoušeli konverzaci s rodilým mluvčím a všichni jsme využili výhody této doby, kdy lektor sedí za stolem někde v Německu a my jsme v pohodlí našich domovů v okolí Frýdlantu.

Zdeňka Genserová

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla