... náš absolvent Augustin Žídek, student University of Cambridge, přednášel ve škole o Texu

Aktuality

Studenti změřili měrný náboj elektronu i Planckovu konstantu

V lednu a únoru měli studenti našeho gymnázia možnost provést zajímavá fyzikální měření na Institutu fyziky Vysoké školy báňské - Technické univerzity (VŠB - TU) v Ostravě.

Některé fyzikální jevy zná většina studentů jen z obrázků v učebnicích. Jejich realizace totiž vyžaduje drahé a náročné aparatury, které je třeba navíc odborně vyladit. Studenti třídy 3.A a fyzikálního semináře měli možnost začátkem tohoto roku některé zajímavé úlohy sami proměřit v laboratořích Institutu fyziky v Ostravě.

Studenti 3.A změřili:

  • tíhové zrychlení pomocí volného pádu a superpřesných stopek
  • tíhové zrychlení pomocí matematického kyvadla
  • rychlost zvuku z Lissajousových křivek

Studenti fyzikálního semináře změřili:

  • měrný náboj elektronu pomocí elektronového paprsku zakřiveného magnetickým polem
  • Planckovu konstantu prostřednictvím vnějšího fotoelektrického jevu
  • vlnové délky spektrálních čar vodíku

Studenti nejdříve prošli dvouhodinovou teoretickou průpravou, aby věděli, co a jak mají měřit, poté následovaly další dvě hodiny samotného měření. Dík patří zejména doktorce Janě Trojkové a doktoru Richardu Dvorskému, kteří úlohy připravili a studentům byli při měření nápomocni. Rádi bychom v této plodné spolupráci s Institutem fyziky VŠB – TU pokračovali a umožnili tak našim studentům na vlastní oči shlédnout tyto i další zajímavé a ne snadno proveditelné fyzikální pokusy a měření.

 

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla