... vynikající výsledky studentů v literárních soutěžích

Aktuality

Jak pokračuje mezinárodní projekt The Town I Want to Live in: A Sustainable Approach?

Kdo by si myslel, že se v našem novém projektu (spolupráce naší školy se školami z Finska, Portugalska a Španělska) nic neděje, je na velkém omylu. Již v prosinci 2018 se naši vyučující Mgr. Josef Svoboda a Mgr. Soňa Macurová zúčastnili spolu s kolegy ze Španělska, Portugalska a Finska třídenního semináře o mapování, tvoření online map a o geoinformačních systémech (GIS). Seminář, který vedli učitelé z Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, přinesl spoustu poznatků o tom, jak přenášet výsledky měření hluku, teploty ovzduší či znečištění do map, jak tyto mapy sdílet a jak se dají dále tyto mapy využít. Zájemcům o mapování doporučujeme třeba internetové stránky www.qgis.org a www.arcgis.com.

Projekt získal podporu starostky města, která přislíbila spolupráci ze strany příslušných odborů a projevila zájem o výsledky projektu, které by se daly využít pro rozvoj našeho města a zlepšení života v něm. (...)

Naši studenti taky nezahálejí. Již se pustili do kalibrování mobilů, aby získané hodnoty naměřeného hluku byly spolehlivé, rovněž proběhla první měření a mapování pod vedením Mgr. Lukáše Bjolka. 

Nedílnou součástí projektu jsou dlouhodobé mezinárodní mobility, které mají umožnit studentům blíže poznat život v jiné zemi, jiný školský systém, zapojit se do projektu na partnerské škole a zlepšit angličtinu i španělštinu. Naši studenti Nikol Urbančíková, Petr Koribanič a Michaela Jandačková se zúčastnili předodjezdového školení k dlouhodobým mobilitám na DZS v Praze a Nikol již na dvouměsíční pobyt na střední školu do Španělska odjela. První dny na škole, kde se vůbec nedomluvíte česky, jsou krušné, ale Nikol to zvládne. Přejeme hezký pobyt! O příjezdu Nikol do Pola de Siero a přátelství našich škol napsal článek Pablo Arribas Rojo, iniciátor projektu: visitantes-erasmus-de-la-republica-checa .

O tomto projektu, který je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie, budeme informovat postupně v našich článcích.

Soňa Macurová, koordinátorka projektu

(Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.)

gymfrydl.cz 2012 | Joomla templates by a4joomla